Covid - postepowanie pracownika

Covid - Podejrzenie o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2/ Konieczność odbycia izolacji albo kwarantanny - POSTĘPOWANIE PRACOWNIKA

Podejrzenie o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

W przypadku wystąpienia objawów uzasadniających podejrzenie o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 pracownik powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i niezwłocznie poinformować o tym fakcie  bezpośredniego przełożonego oraz pozostać w domu lub też niezwłocznie opuścić stanowisko pracy i udać się do domu lub do odpowiedniego pomieszczenia przeznaczonego do czasowej izolacji osób.

Pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Dziekana o:

  • wystąpieniu objawów uzasadniających podejrzenie o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2,
  • konieczności odbycia izolacji w warunkach domowych (izolacji domowej),
  • konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, oraz o każdej zmianie w tym zakresie

Informację należy przekazać Dziekanowi (wraz z informacją o okresie obowiązkowej izolacji w warunkach domowych albo obowiązkowej kwarantanny) mailem: sekretariat.wains@pw.edu.pl albo telefonicznie (22)234-64-17 oraz przesłać mailem na adres:powiadomienia@pw.edu.pl