Ważność legitymacji przedłużona przez MNiSW

Zdjęcie: Klepsydra w tle fragment kalendarza

Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Podstawa prawna przedłużenia ważności legitymacji studenckich znajduje się obecnie w art. 51b ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: "W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni". Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku z wprowadzeniem strefy czerwonej w całym kraju obowiązuje ograniczenie kształcenia na studiach w siedzibach uczelni.

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w powyższej sprawie znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19