Uroczystość Inauguracji

Dziekan oraz Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na uroczystosc Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023.