Regulamin studiów

Regulamin Studiów został uchwalony Uchwałą nr 363/XLIX/2019 z dnia 26/06/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej i wchodzi w życie 1 października 2019 r.

Załącznik do Uchwały nr 363/XLIX/2019 Senatu PW dnia 26/06/2019

Pobierz plik (pdf, 379,78 kB)