Studia

Z chwilą złożenia uroczystego ślubowania (immatrykulacji), kandydaci zostają włączeni w poczet społeczności akademickiej. Od tej chwili każdy student reprezentuje nasz Wydział i Politechnikę Warszawską. Dla każdego z Was oznacza to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Oczywiście okres studiów to okres nauki ale nie tylko. Czas spędzony na studiach to czas nawiązywania nowych znajomości, przyjaźni, to także wspaniała zabawa ale co najważniejsze to początek drogi w trakcie której zaczynacie wkraczać w dorosłe, samodzielne życie. Pamiętajcie aby ten czas spędzony w trakcie studiów przeżyć najlepiej jak tylko potraficie. Za kilka lat sami stwierdzicie, że czas spędzony wśród przyjaciół, kolegów i niekiedy kadry akademickiej był najpiękniejszym okresem w Waszym życiu. Nie prześpijcie tego czasu, aktywnie uczestniczcie w życiu akademickim Wydziału, działajcie w kołach naukowych, angażujcie się w realizację projektów, rozwijajcie swoje umiejętności na warsztatach, uczestniczcie w konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział i Uczelnię.