Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Kierunek: Administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej realizuje zadania badawcze i dydaktyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Wpisując się w misję Politechniki Warszawskiej oraz czerpiąc z wieloletniej, bogatej tradycji kształcenia w Uczelni, w sposób nowatorski rozwija własny kierunek: Administracja. Sięgając do wielu obszarów nauki daje absolwentowi szansę na zdobycie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, a więc zarówno prawnej i ekonomicznej, jak również technicznej oraz humanistycznej. To szerokie podejście pozwala studentom na uzyskanie unikalnych kompetencji i stanowi istotny atut na współczesnym rynku pracy.

Wysoka jakość kształcenia na studiach I. i II. stopnia o profilu ogólnoakademickim potwierdzana jest ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która po raz kolejny w 2017 roku uznała, że wszystkie kryteria jakościowe oceny programowej zasługują na ocenę w pełni pozytywną.