Kandydat

Zasady przyjęć na studia

Portal kandydata na studia

Zapisy kandydatów na studia

Kompetencje cyfrowe

Rekrutacja na studia I i II stopnia

Wszystkie osoby zainteresowanie podjęciem studiów na kierunku Administracja w roku akademickim 2023/2024 mogą kontaktować się w sprawie rekrutacji pod numerem telefonu:  (22) 234-6309

 

Serdecznie zachęcamy do kontaktu!

Czekamy na Ciebie!

Co należy zrobić aby stać się studentem WAiNS?

W wyznaczonym terminie, każdy Kandydat na studia musi:

  • zarejestrować się (założyć konto) w systemie rekrutacyjnym www.zapisy.pw.edu.pl
  • uzupełnić dane w systemie rekrutacyjnym
  • wpłacić opłatę rekrutacyjną
  • złożyć dokumenty:
    • studia I stopnia (lic.): 1 fotografia (3,5x4,5cm), oryginał świadectwa maturalnego (do wglądu), kserokopia świadectwa maturalnego oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,
    • studia II stopnia (mgr): 1 fotografia (3,5x4,5cm), oryginał dyplomu I stopnia (do wglądu), kserokopia dyplomu I stopnia, suplement do dyplomu oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Miejsce składnia dokumentów rekrutacyjnych:

  • kandydaci składający dokumenty na studia II stopnia w trybie stacjonarnym składają dokumenty w pokoju 223 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej;
  • kandydaci składający dokumenty na studia I i II stopnia w trybie niestacjonarnym składają dokumenty w pokoju 207 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. 

Informacje o wynikach kwalifikacji będą na bieżąco aktualizowane i dostępne w systemie rekrutacyjnym.

Wszystkie komunikaty i dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie WAiNS lub na stronie PW w zakładce Przyszli studenci.

Kandydaci zagraniczni powinni się kontaktować z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.