Kompetencje cyfrowe

Kandydat na studia na kierunku Administracja Zarządcza w Politechnice Warszawskiej powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na naszym kierunku studiów.

W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność korzystania z komputera oraz wykorzystywania aplikacji (oprogramowania) na poziomie podstawowym, w szczególności zakresie takim jak:

  • obsługa przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge)
  • obsługa poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych), pozwalających na wysyłanie dokumentów oraz bieżący kontakt,
  • obsługa urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery) pozwalających na wydrukowanie dokumentu, zeskanowanie dokumentu itp.,
  • obsługa oprogramowania graficznego w celu przygotowania np. zdjęcia cyfrowego.

Na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego, osoba która nie posiada odpowiednich narzędzi informatycznych, może wykorzystać sprzęt dostępny w Laboratorium komputerowym Wydziału (sala 222 Gmach Główny PW).

Do realizacji kształcenia na kierunku Administracja Zarządcza konieczna jest umiejętność podstawowej obsługi komputera oraz umiejętność obsługi edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej i baz danych na poziomie podstawowym.

W przypadku kształcenia na odległość, konieczna jest znajomość i umiejętność obsługi narzędzi umożliwiających kształcenie na odległość (np. Mictosoft Teams,  Zoom). Ponadto, niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon, kamerę oraz łącze internetowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 it.wains@pw.edu.pl

 22 234 62 39.