Dlaczego WAiNS?

Jesteśmy młodym, dynamicznym Wydziałem na Politechnice Warszawskiej, którego interdyscyplinarny profil kształcenia wpisany w charakter uczelni technicznej jest wyzwaniem dla zdolnych i ambitnych studentów, którzy chcą zrozumieć, jak nauka wpływa na nasze życie oraz je zmienia,  a jednocześnie chcą mieć wpływ na te zmiany, w szczególności jako osoby administrujące działalnością różnych instytucji.

Siłą naszej społeczności jest różnorodność posiadanej wiedzy, którą staramy się przekazać z korzyścią dla studentów i w zgodzie z  z oczekiwaniami naszych wewnętrznych oraz zewnętrznych interesariuszy.

Zadaniem jakie sobie stawiamy jest łączenie dziedzin nauk społecznych z technicznymi, w taki sposób, aby kształcenie i badania służyły rozwojowi społecznemu i odpowiadały wymaganiom gospodarki i wyzwaniom współczesnego świata.

Studentom chcemy zapewnić, oprócz najlepszych warunków edukacji, także  pomoc w odkrywaniu dalszej ścieżki rozwoju, własnych zainteresowań i pasji,

Staramy się, aby nasze zaangażowanie w proces kształcenia dawało początek dalszej relacji, która nie skończy się wraz z zakończeniem studiów. To dlatego współpracujemy z naszymi absolwentami i podmiotami, które reprezentują.

Naszym atutem jest program oparty na oczekiwanej przez pracodawców wszechstronności – program ukierunkowany na kształtowanie w studentach dojrzałego, szerokiego patrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz na stymulowanie własnych poszukiwań i dalszego rozwoju. Nie zapominamy, że studia są czasem próbowania, mierzenia się z tym, co nowe oraz odnajdowania własnych ścieżek.

Wybierając studia na WAiNS otrzymujcie uporządkowaną wiedzę, ale także przestrzeń na poszukiwania zainteresowań, które dopiero się pojawią.

O WAiNS w skrócie

Wydział Administracji i Nauk Społecznych to:

Kadra

Podczas studiów w WAiNS będziecie współpracować z osobami prowadzącymi działalność dydaktyczną oraz naukową w takich dziedzinach, jak nauki prawne, techniczne i ścisłe, ekonomia i finanse, filozofia, socjologia, nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie.

Pracownicy WAiNS są:

  • aktywni dydaktycznie – są wykładowcami o szerokich kompetencjach, pozwalających kształcić osoby studiujące na wydziałowym kierunku oraz innych Wydziałach PW w oparciu o specjalistyczną wiedzę z różnych dyscyplin naukowych,
  • aktywni badawczo – najwyższa ocena jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 w dyscyplinie nauki prawne (A+), do której przypisany jest prowadzony na Wydziale kierunek studiów, 
  • otwarci na zainteresowania studentów – rok rocznie proponowane są nowe przedmioty obieralne w celu dostosowania oferty do nowych wyzwań współczesnego świata, prowadzący zajęcia wspierają działalność kół naukowych. 

Co dadzą Wam studia na WAiNS?

Osoby studiujące:

  • uzyskają wiedzę, kompetencje i umiejętności nie tylko właściwe dla  kierunku (oprócz generalnej znajomości różnych gałęzi prawa, między innymi otwartość na naukę i innych ludzi, umiejętność myślenia analitycznego i zwięzłego wyrażania myśli, zarządzania własnymi zadaniami),
  • poznają zagadnienia administracyjne z uwzględnieniem wpływu technologii na społeczeństwo,
  • będą zdolne do samodzielnej, krytycznej oceny i dążenia do poznania istoty problemów,
  • będą miały specjalistyczną wiedzę mając możliwość wyboru licznych ścieżek i indywidualnego rozwoju, dzięki rozbudowanej siatce przedmiotów obieralnych (m.in. z zakresu prawa, ekonomii, nauk społecznych i filozofii),
  • zdobędą szeroką i wielowymiarową wiedzę oraz unikalne kompetencje łączące ze sobą umiejętności z różnych dziedzin nauki,

…czyli to, czego przede wszystkim oczekują od absolwenta pracodawcy na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Wśród naszych absolwentów są osoby pełniące funkcje kierownicze (w bankach, ministerstwach),  pracownicy urzędów państwowych, pracownicy samorządowi zatrudnieni m.in. w urzędach gmin, gminnych jednostkach budżetowych czy biurach  jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.