Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Sekretariat: mgr Danuta Ciszkowska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 227
 22 234 65 37
 danuta.ciszkowska@pw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Dr hab. Marek Jakubiak Profesor uczelni

Pracownicy

Dr hab. Stefan Akira Jarecki Profesor uczelni
Dr hab. Radosław Koszewski Profesor uczelni
Dr hab. Robert Zajdler Profesor uczelni
Dr hab. Anna Zalcewicz Profesor uczelni
Dr inż. Agata Jaździk-Osmólska Adiunkt
Dr Mateusz Lewandowski Adiunkt
Dr Michał Masłowski Asystent
Dr Małgorzata Orechwo Adiunkt
Dr Małgorzata Stawicka Adiunkt
Dr Agnieszka Tomczak Adiunkt
Dr Tomasz Tyc Adiunkt
Dr Cezary Woźniak Adiunkt
Dr Alina Naruniec Docent
Mgr Aleksandra Firek Asystent

Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse.

Działalność badawczo-dydaktyczna pracowników Zakładu koncentruje się na problemach polityki makro- i mikroekonomicznej oraz prawa gospodarczego. Do głównych nurtów badań naukowych należą zagadnienia z zakresu rynków finansowych, zarządzania publicznego oraz makroekonomii i marketingu.

Ważnym elementem aktywności zakładu są organizowane seminaria naukowe z udziałem zaproszonych gości – wybitnych postaci z obszaru ekonomii i administracji kraju. Od roku 2023 funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Vis Legis, które zajmuje się rozwijaniem praktycznych umiejętności Studentów w  różnych obszarach prawa. 

W zakresie dydaktyki pracownicy Zakładu prowadzą między innymi zajęcia

  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, mikroekonomia, rachunkowość finansowa, ekonomia rynkowa, marketing, papiery wartościowe - dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
  • publiczne prawo gospodarcze, prawo bankowe, prawo finansowe, prawo energetyczne - dyscyplina: nauki prawne.

Zespoły badawcze

Najnowsze publikacje pracowników Zakładu