Sprawozdania Dziekana

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z działalności Wydziału w roku 2023

Pobierz plik (pdf, 1,09 MB)

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z działalności Wydziału w roku 2022

Pobierz plik (pdf, 1,28 MB)

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z działalności Wydziału w roku 2021

Pobierz plik (pdf, 1,03 MB)

Załacznik nr 1 do Sprawozdania Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z działalności Wydziału w roku 2021

Monografie

Pobierz plik (pdf, 114,74 kB)

Załacznik nr 1 do Sprawozdania Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z działalności Wydziału w roku 2021

Artykuły naukowe

Pobierz plik (pdf, 171,04 kB)

Załacznik nr 1 do Sprawozdania Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z działalności Wydziału w roku 2021

Rozdziały w pracach zbiorowych

Pobierz plik (pdf, 154,51 kB)

Załacznik nr 1 do Sprawozdania Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z działalności Wydziału w roku 2021

Redakcje

Pobierz plik (pdf, 134,88 kB)