Rzecznik Zaufania

Uczelnianym Rzecznikiem Zaufania jest Pani mgr Beata Sławik-Kaczyńska.

 

W kadencji 06.2023-05.2027 Rzecznikiem Zaufania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej jest dr Michał Pręgowski.

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 dyżuruje w poniedziałki w godz. 10:00-10:45 w sali 228a GG.

 michal.pregowski@pw.edu.pl