Pręgowski Michał

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej:

 • 17.06 (poniedziałek), godz. 9.30-11.00 w pok. 228 GG
 • 20.06 (czwartek), godz. 10:30 – 12:00 w pok. 228 GG

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24:

 • dla studentów i dyplomantów:
  • poniedziałki, godz. 11.15-12.00 w pok. 228 GG
  • czwartki, godz. 9.15-10.00 w pok. 228 GG
 • Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ dla studentów:
  • poniedziałki, godz. 9.15-10.00 w pok. 228 GG
 • Dyżur w dniu 3.06 odwołany.
 • Dyżur z dnia 5.06 przeniesiony na 6.06 na godz. 12:15-13:15.

Profil w Bazie Wiedzy PW.