Urbaniak Krzysztof

Konsultacje stacjonarne w letniej sesji egzaminacyjnej 2023/2024:

  • 18 czerwca w godz. 11:00 - 13:00, pok. 225a GG
  • 27 czerwca w godz. 11:00 - 13:00, pok. 225a GG

Konsultacje stacjonarne w semestrze letnim rok ak. 2023/2024

Środy, godz. 10.00-12.00, pok. 225a GG

Konsultacje dla st. niestacjonarnych w semestrze letnim rok ak. 2023/2024

Niedziela, godz. 10.00-11.00 pok. 225 a  –  po wcześniejszym zgłoszeniu do Prodziekana ds. Studenckich lub do Dziekanatu.

Dodatkowo możliwe konsultacje zdalne (MS Teams)

Profil w Bazie Wiedzy PW.