Jarecki Stefan

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej:

  • 18.06 (wtorek), godz. 16.15-17.45 w pok. 229a GG
  • 25.06 (wtorek), godz. 16.15-17.45 w pok. 229a GG

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24:

  •  czwartki, godz. 18.00-19.30 w pokoju 229A GG

Profil w Bazie Wiedzy PW.