Kowalewski Jakub

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej 2023/24: 

  • 20.06.2024 (czwartek), godz. 15.30-16.15 pokój 225B GG
  • 27.06.2024 (czwartek), godz. 15.30-16.15 pokój 225B GG

Konsultacje w semestrze letnim  2023/24 :

  • czwartki, godz. 15.30-16.15 w pokoju 225B GG

Profil w Bazie Wiedzy PW.