Vassallo Antonio

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej:

  • 20.06 (czwartek), godz. 12.00-13.30 w pok. 506 ul. Noakowskiego 
  • 27.06 (czwartek), godz. 12.00-13.30 w pok. 506 ul. Noakowskiego 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24:

  • środy, godz. 10.15-11.45 w pok. 506 ul. Noakowskiego 

Profil w Bazie Wiedzy PW.