Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej realizuje zadania badawcze i dydaktyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Wpisując się w misję Politechniki Warszawskiej oraz czerpiąc z wieloletniej, bogatej tradycji kształcenia w Uczelni, w sposób nowatorski rozwija kierunki kształcenia. Sięgając do wielu obszarów nauki daje absolwentowi szansę na zdobycie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, a więc zarówno prawnej i ekonomicznej, jak również technicznej oraz humanistycznej. To szerokie podejście pozwala studentom na uzyskanie unikalnych kompetencji i stanowi istotny atut na współczesnym rynku pracy.
Wysoka jakość kształcenia na studiach I. i II. stopnia o profilu ogólnoakademickim potwierdzana jest ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która po raz kolejny w 2023 roku uznała, że wszystkie kryteria jakościowe oceny programowej zasługują na ocenę w pełni pozytywną.

Kształcenie

Na Wydziale oferta dydaktyczna obejmuje kształcenie studentów na kierunku Administracja oraz Administracja Zarządcza na studiach I. i II. stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz - w ramach zewnętrznej oferty - na innych kierunkach wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Obecnie WAiNS proponuje studentom poszczególnych wydziałów do wyboru ponad 44 moduły zajęć w dziedzinie nauki społeczne z dyscyplin: nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse oraz nauki socjologiczne, a także w dziedzinie nauki humanistyczne z dyscyplin: filozofia i historia.

Współpraca międzynarodowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej współpracuje z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • Ludwig-Maximilians-Universitat (MCMP) w Munchen
 • Université de Franche-Comté
 • Universidad Miguel Hernández de Elche
 • Technische Universität Darmstadt
 • Instituto Politécnico de Viana do Castelo
 • Eötvös Loránd Tudomanyegyetem
 • Universidad de Málaga
 • University of Piraeus
 • Universita degli Studi di Trento
 • Universita degli Studi dell'Insubria
 • Waterford Institute of Technology
 • Kungl Tekniska Högskolan
 • Masarykova Univerzita
 • Univerza v Ljubljani
 • Universidad Politecnica de Valencia

Współpraca dotyczy wymiany pracowników lub studentów w ramach programu Erasmus+, realizacji wspólnych projektów badawczych bądź współorganizacji konferencji.