Wybory 2024/2028

Ogłoszenia przewodniczącego WKW

Szanowni Państwo,

przed nami kolejny etap procesu wyborczego w WAiNS PW.Z upoważnienia Pana Prof. Zbigniewa Brzózki, zamieszczam przygotowane przez UKW i zaopiniowane przez BOP materiały, które będą pomocne w sprawnym przeprowadzeniu wyborów Dziekana i Prodziekanów.  Zgłoszenia Kandydatów na Dziekana należy składać osobiście u mnie, a oświadczenia kandydaci powinni złożyć osobiście i mogą to uczynić w Dziekanacie u p. mgr. K. Kraszewskiego, członka WKW, w godzinach od 9 do 15 w dni powszednie wg. dat z terminarza,

z wyrazami należnego poważania,
ks. dr Jacek Połowianiuk
Przewodniczący WKW.

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi składu Kolegium Elektorów do wyboru dziekana, informuję, że w składzie tym znajduje się 18 pracowników samodzielnych (prof., dr hab.), 3 pracowników wyłonionych z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych ze stopniem doktora, 2 osoby z pracowników administracyjnych, 6 przedstawicieli studentów. Taki skład Kolegium Elektorów do wyboru dziekana jest tożsamy z aktualnym składem Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

 

Ks. dr J. Połowianiuk
Przewodniczący WKW

Komunikat nr 3/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

w sprawie opiniowania kandydatów na funkcję prodziekanów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW (I tura)

Pobierz plik (pdf, 140,36 kB)

Uchwała nr 5/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów z dnia 23 kwietnia 2024 r w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie zaopiniowania kandydatów na funkcję prodziekanów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 127,32 kB)

Komunikat nr 2/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028

Pobierz plik (pdf, 109,02 kB)

Uchwała nr 8/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr 1) z dnia 20 maja 2024 r.

z sprawie zgłaszania kandydatur w celu ustalenia listy kandydatów na Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW na kadencję 2024-2028

Pobierz plik (pdf, 129,01 kB)

Uchwała nr 4/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów z dnia 23 kwietnia 2024 r w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie zaopiniowania kandydatów na funkcję prodziekanów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 126,04 kB)

Uchwała nr 3/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie ustalenia listy kandydatów na dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 106,48 kB)

Uchwała nr 2/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie zaopiniowania kandydatów na funkcję prodziekanów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 418,57 kB)

Komunikat nr 1/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028

Pobierz plik (pdf, 110,44 kB)

Pismo nr 7/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr 1) z dnia 8 kwietnia 2024 roku.

w sprawie skompletowania dokumentów dotyczących prekandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału AiNS na kadencję 2024-2028.

Pobierz plik (pdf, 1,10 MB)

Uchwała nr 6/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr 1) z dnia 4 kwietnia 2024 r.

z sprawie zgłaszania kandydatur w celu ustalenia listy kandydatów na Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW na kadencję 2024-2028

Pobierz plik (pdf, 118,65 kB)

Uchwała nr 1/2024 Wydziałowego Kolegium Elektorów z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie ustalenia listy kandydatów na dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 227,40 kB)

Zgłoszenie na funkcję Dziekana

Pobierz plik (pdf, 83,61 kB)

Zgoda i oświadczenie na funkcję Dziekana

Pobierz plik (pdf, 330,65 kB)

Zgłoszenie na funkcję Prodziekana

Pobierz plik (pdf, 244,15 kB)

Zgoda i oświadczenie na funkcję Prodziekana

Pobierz plik (pdf, 324,22 kB)

Komunikat nr 4/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr 1) z dnia 22 lutego 2024 r.

z sprawie terminów wyborów Dziekana Wydziału na kadencję 2024-2028

Pobierz plik (pdf, 125,50 kB)

Uchwała nr 4/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr 1) z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie wyników wyborów z grup wyborczych A, B, Bw, C na przedstawicieli w gremiach Uczelni i Wydziału w kadencji 2024-2028

Pobierz plik (pdf, 137,94 kB)

PROTOKÓŁ

z wyborów przedstawicieli do Gremiów Uczelni i Wydziału z grup wyborczych A, B, Bw, C pracowników WAiNS w kadencji 2024 - 2028

Pobierz plik (pdf, 133,54 kB)

Uchwała nr 3/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr 1) z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia kandydatur w bezpośrednich wyborach na przedstawicieli poszczególnych grup (A, B, Bw, C) na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 169,60 kB)

Uchwała nr 2/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr 1) z dnia 12 stycznia 2024 r.

z sprawie wyników wyborów z grupy wyborczej A do Senatu PW w kadencji 2024-2028

Pobierz plik (pdf, 117,24 kB)

PROTOKÓŁ

z wyborów przedstawicieli do Senatu PW z grupy wyborczej A pracowników WAiNS w kadencji 2024 - 2028

Pobierz plik (pdf, 104,26 kB)

Uchwała nr 1/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr 1) z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia kandydatur w bezpośrednich wyborach na przedstawiciela w Senacie PW należących do grupy wyborczej A w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Pobierz plik (pdf, 150,79 kB)

Uchwała nr 4/2023 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr 1) z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminarza wyborów w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Pobierz plik (pdf, 160,00 kB)

Wzory - zgłoszeń, zgód i oświadczeń

Pobierz plik (docx, 61,96 kB)