Rada Interesariuszy

Istotnym celem każdej instytucji akademickiej jest podnoszenie poziomu kształcenia oraz prowadzonych badań. Mając na uwadze dążenie do doskonałości w obu tych obszarach Rektor Politechniki Warszawskiej z dniem 1 września 2021 roku wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Rada Interesariuszy jest ciałem opiniodawczo-doradczym i konsultacyjnym Dziekana WAiNS. Wspiera ona m.in. inicjatywy na rzecz rozwoju Wydziału oraz współpracę Wydziału z jego otoczeniem, w tym z przedsiębiorstwami i podmiotami administracji publicznej różnego szczebla. Ważnym zadaniem Rady Interesariuszy jest opiniowanie kierunków badań naukowych oraz kształcenia studentów. Działalność Rady zapewnia Wydziałowi większy wpływ na społeczeństwo i gospodarkę.

Na członków Rady Interesariuszy powołane zostały osoby cieszące się doskonałą reputacją oraz posiadające imponujące doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania oraz innowacyjnych technologii. Osoby te charakteryzują się również aktywną działalnością na rzecz środowiska akademickiego. Do Rady Interesariuszy zostali powołani:

  • Pani Marzena Bielecka, Partner Zarządzający Funduszu Experior
  • Pan Piotr Maciej Kamiński, Wiceprezydent Pracodawcy RP, Wiceprezes Grupy Wielton
  • Pan Andrzej Mikosz, Partner Zarządzający kancelarii Taylor Wessing, Przewodniczący Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
  • Pani Joanna Miłachowska, Prezes Zarządu Siemens Healthcare Sp. z o.o.

Przewodniczącą Rady Interesariuszy jest dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni, Dziekan Wydziału. Spośród pracowników WAiNS członkiem RI jest dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni, prodziekan ds. ogólnych.

Decyzja nr 249/2021 Rektora PW z dnia 12/10/2021

w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

 

Zarządzenie nr 74/2021 Rektora PW z dnia 01/09/2021

w sprawie utworzenia Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej