Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej (International Center for Formal Ontology) jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Administracji i Nauk Społecznych realizującą interdyscyplinarne badania w dziedzinie ogólnej i szczegółowej ontologii, z ich zastosowaniami do innych dyscyplin naukowych, filozofii nauki, techniki i przemysłu.