Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej

Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej utworzona została Zarządzeniem Rektora PW nr 120/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. Z dniem 1 października 2022 r. przejęła ona obowiązki pięciu szkół doktorskich istniejących w Politechnice od 15 kwietnia 2019 r. do 30 września 2022 r., które do tego czasu kontynuowały wieloletnią tradycję kształcenia doktorskiego na studiach doktoranckich prowadzonych przez wydziały Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji: https://sd.pw.edu.pl/

Studia Doktoranckie

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Doktorancki Rzecznik Zaufania

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. PW
 miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl
 (22) 234 57 01
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

pokój 232

Godziny urzędowania: 8:00 - 15:00

Aktualności

Otwarcie/zamkniecie przewodu

Potencjalni Promotorzy prac doktorskich z Wydziału