Seminaria doktorskie

Zasady organizacji międzywydziałowych seminariów doktorskich prowadzonych w semestrze zimowym r. akad. 2023/2024 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

 

 1. W semestrze zimowym r. akad. 2023/2024 prowadzone jest międzywydziałowe seminarium doktorskie z ekonomii dla uczestników studiów trzeciego stopnia PW, którzy będą realizować te zajęcia w ramach programu studiów tzw. zajęcia HES (z wyjątkiem osób delegowanych przez WEiTI, który organizuje odrębne seminaria doktorskie z ekonomii oraz z filozofii).
 2. Seminarium Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej jest prowadzone przez dr. hab. Radosława Koszewskiego, prof. uczelni. Zajęcia w wymiarze 60 godzin trwają przez jeden semestr (4 godziny dydaktyczne w tygodniu) i mają przypisane 6 punktów ECTS. Pozostałe informacje dotyczące seminariów są dostępne w systemie USOS Web.
 3. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zapisanie się na seminarium w czasie trwania rejestracji w systemie USOS. Rejestracja zaczyna się dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru i kończy się tydzień po jego rozpoczęciu lub wcześniej, w razie osiągnięcia limitu przyjęć w danej grupie seminaryjnej.
 4. Zapisy są dokonywane poprzez rejestrację w systemie USOS Web (Aktualności → Kalendarz rejestracji → Wydział Administracji i Nauk Społecznych → Rejestracja na seminaria doktoranckie z ekonomii).
 5. Zarejestrowanie się w systemie USOS oznacza złożenie prośby o zapisanie na seminarium. Prośby są akceptowane aż do wyczerpania limitu miejsc (wynoszącego 16 osób, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu pracy PW).
 6. Złożenie prośby o zapisanie na seminarium łączy się z oświadczeniem o uzyskaniu zgody na zapisanie się od swojego macierzystego wydziału.
 7. W przypadku osób delegowanych z Wydziału Transportu i Wydziału Zarządzania, a także osób niebędących uczestnikami studiów trzeciego stopnia w PW (które mają otwarte przewody doktorskie w PW) wymagana jest pisemna zgoda od macierzystego wydziału.
 8. Prof. Andrzej Biłat (Andrzej.Bilat@pw.edu.pl) pełni funkcję koordynatora ds. międzywydziałowych seminariów dla doktorantów PW. Karolina Kujawa (sekretariat Dziekana WAiNS, karolina.kujawa@pw.edu.pl) udziela informacji dotyczących pozostałych szczegółów związanych z organizacją seminariów.

Seminaria doktorskie prowadzone w semestrze zimowym 2023/2024 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Ekonomia

 • Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, prowadzenie: dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni
  • poniedziałek godz. 16.00 - 19.00 w pok. 203 w Gmachu Głównym
  • rozpoczęcie zajęć od 16 października 2023 r.