Ocena okresowa nauczycieli akademickich

Zarządzenie Rektora nr 115 /2021 z dnia 26/11/2021
zmieniające zarządzenie nr 35/2020 Rektora PW w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Warszawskiej

 

Pismo okólne Rektora nr 7/2021 z dnia 3/11/2021 7/2021
w sprawie wartości wielkości kryterialnych w zakresie działalności naukowej w ocenie okresowej nauczycieli akademickich

 

Zarządzenie Rektora nr 92/2021 z dnia 12/10/2021
w sprawie wartości wielkości kryterialnych w dyscyplinach ekonomia i finanse, filozofia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, oraz pozostałych, w których prowadzona jest działalność naukowa w PW, a nieposiadających Rad Naukowych Dyscyplin, branych pod uwagę przy ocenie działalności naukowej nauczycieli akademickich

 

Zarządzenie Rektora nr 35/2020 z dnia 05/06/2020
w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Warszawskiej