Erasmus+

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych mogą wyjeżdżać do zagranicznych uczelni, z którymi zostały zawarte umowy międzyinstytucjonalne. Obecnie WAINS współpracuje z następującymi uczelniami.

Włochy Università degli Studi dell'Insubria
Włochy University of L'Aquila
Włochy Libera Università Maria SS. Assunta "LUMSA"
Anglia University of Sussex
Włochy University of Trento 
Węgry Eötvös Loránd University
Portugalia Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
Portugalia Instituto Superior de Comunicação
Hiszpania Universitat Politècnica de València
Hiszpania Universidad de Málaga
Hiszpania Universidad Miguel Hernández de Elche
Grecja Universidad de Macedonia
Grecja University of Piraeus
Francja L'Université de Franche-Comté 
Chorwacja Politeuma Šibenik
Czechy  Masaryk University
Hiszpania Universitat Politècnica de Catalunya

Warunkiem wyjazdu jest uzgodnienie indywidualnego planu zajęć dla studentów z uczelnią partnerską. Pierwszym krokiem jest nawiązanie kontaktu z nauczycielem akademickim z uczelni partnerskiej, który ma podobny do Ciebie profil naukowo-dydaktyczny.

Rekrutacja do udziału w programie trwa cały rok. Wyjazd powinien trwać pomiędzy 2 a 5 dni roboczych – z wyłączeniem czasu podróży. W trakcie pobytu nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. Obecnie, do czasu wyczerpania środków, wyjazdy nadal odbywają się na zasadach obowiązujących w roku akademickim 2019/2020 Szczegółowe zasady wyjazdów znajdziesz tutaj, a więcej informacji na uczelnianej stronie Programu Eramsus+. Jeżeli chcesz rozpocząć współpracę międzynarodową i jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie Erasmus+ lub chciałbyś zaprosić pracownika z innej uczelni do wygłoszenia wykładów na naszym Wydziale, to zapraszam do kontaktu.

Jeżeli chcesz rozpocząć współpracę z uczelnią, której nie ma w powyższym wykazie, to wspólnie spróbujmy ją nakłonić do zawarcia umowy instytucjonalnej. Z chęcią odpowiem na wszelkie pytania!

dr Dominik Sypniewski – dominik.sypniewski@pw.edu.pl