Koszowy Marcin

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej:

  • 17.06 (poniedziałek), godz. 11.00-12.30 w pok. 501 ul. Noakowskiego 
  • 19.06 (środa), godz. 13.00-14.30 w pok. 501 ul. Noakowskiego 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24:

  • środy, godz. 10.30-12.00 w pok. 501 ul. Noakowskiego 

Profil w Bazie Wiedzy PW.