Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Sekretariat: mgr Danuta Ciszkowska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 227
 22 234 65 37
 danuta.ciszkowska@pw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Dr hab. inż. Jarosław Zalewski Profesor uczelni

Pracownicy

Dr hab. Jacek Janowski Profesor uczelni
Dr hab. inż. Marian Kowalewski Profesor uczelni
Dr Adriana Bartnik-Małek Adiunkt
Dr Katarzyna Chrostowska-Malak Adiunkt
Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Adiunkt
Dr Katarzyna Górniak Adiunkt
Dr inż. Jakub Kowalewski Adiunkt
Dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz Adiunkt
Dr Kinga Pawłowska Adiunkt
Dr Michał Pręgowski Adiunkt
Dr inż. Krzysztof Urbaniak Adiunkt
Dr Katarzyna Zambrzycka-Papuda Adiunkt

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji prowadzi badania naukowe i działalność dydaktyczną w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, nauk o administracji, nauk socjologicznych oraz w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych w dziedzinie informatyka.

Działalność dydaktyczna Zakładu dotyczy głównie następujących problemów: zasad ustroju politycznego państwa, historii administracji, socjologii i polityki społecznej, socjologii organizacji, metod badań socjologicznych, systemu ubezpieczeń społecznych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa narodowego.