Aktualności

Dziekanat w czasie COVID - obsługa studentów do 16 czerwca 2021

W związku z zarządzeniem Rektora PW dotyczącym prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. (Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021) obsługa studentów do 16 czerwca 2021 r. odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji mailowej lub telefonicznej!

Studium Języków Obcych - rozpoczęcie zajęć dla studentów II i IV semestru

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:
mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

Studium Języków Obcych - Informacje dla studentów II i IV semestru

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:
mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

Zarządzenie Rektora nr 7/2021 z dnia 28/01/2021

w sprawie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie nr 172/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 grudnia 2020

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Politechniki Warszawskiej.

Dziekanat w czasie COVID - obsługa studentów do 29 stycznia 2021

W związku z zarządzeniem Rektora PW dotyczącym funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID - 19 (zarządzenie 104/2020 z 30.09.2020) obsługa studentów do 29 stycznia 2021 r. odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji mailowej lub telefonicznej!

Ważność legitymacji przedłużona przez MNiSW

Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.