Absolutorium 2023 - Informacje

Dla kogo

Wszyscy absolwenci WAiNS, którzy spełnili wymagania formalne oraz zarejestrowali się na uroczyste Absolutorium. 

Czas trwania uroczystości

Oficjalna część uroczystości rozpocznie się o godzinie 16:30. Zakończenie ceremonii planowane jest na godzinę 18:00.

Jeżeli to możliwe, prosimy o przybycie Absolwentów na miejsce z godzinnym wyprzedzeniem, tj. o godzinie 15:30 (wydawanie strojów. pok. 206).

 

Obowiązujący Dress Code

Wszyscy absolwenci otrzymają pamiątkowy biret z logotypem, nazwą Wydziału oraz togę. Prosimy jednak o ubranie się stosownie do okoliczności, tj. w strój galowy.

Biret jest pamiątką, którą student otrzymuje od Wydziału. Toga jest wypożyczana. Togę należy zwrócić po zakończeniu uroczystości.

 

Wręczenie dyplomu ukończenia studiów

Każdy absolwent zostanie wyczytany w trakcie ceremonii. Absolwenci, którzy dodatkowo chcą otrzymać w trakcie uroczystości dyplom ukończenia studiów,  muszą dostarczyć do Dziekanatu dyplom wraz z okładką. Dyplomy należy dostarczyć do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 29 września br.

 

Koszt absolutorium

Absolutorium jest bezpłatne. Koszty zakupu oraz wypożyczenia (biret oraz toga) w całości ponosi WAiNS.

 

Odbiór biretu oraz togi

Odbiór uroczystego stroju (toga oraz biret) będzie możliwy od godziny 15.30 w dniu ceremonii tj. 6 października br. w sali 206 w Gmachu Głównym PW.

Ze względu na czas potrzebny na wydanie oraz przebranie się w uroczysty strój (toga i biret) a także przygotowanie absolwentów do uroczystości (wskazówki, miejsce itp.), prosimy o przybycie do pok. 206 z godzinnym wyprzedzeniem.

 

Miejsca absolwentów

Zajmowanie miejsc w Małej Auli Gmachu Głównego PW odbywa się maksymalnie do godziny 16:15. Absolwenci zajmują miejsca we wskazanej i oznaczonej sekcji.

 

Miejsce dla gości

Wszyscy zadeklarowanie goście będą mieli możliwość zajęcia miejsca siedzącego w sekcji oznaczonej dla gości.