Wydziałowa Rada Samorządu Administracji i Nauk Społecznych

Zdjęcie: Witraż w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Działalność WRS:

Wydziałowa Rada Samorządu ma dwa rodzaje zadań. Są to zadania statutowe, do których została ona powołana i które ma obowiązek realizować. Ma także zadania dodatkowe, których nie musi wykonywać, jednak znacznie ułatwiają i uprzyjemniają życie studentom. Z tego właśnie powodu również się ich podejmują.

Statutowe zadania WRS:

 • opiniowanie planów zajęć
 • opiniowanie planów sesji egzaminacyjnej
 • opiniowanie podań studentów do dziekanów
 • udzielanie informacji osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej ze studiowaniem na wydziale
 • interweniowanie w przypadku łamania praw studentów
 • osoba wydelegowana przez WRS zajmuje się kwaterunkiem studentów w akademikach
 • branie udziału w comiesięcznych posiedzeniach Rady Wydziału. 
  Na Radzie Wydziału dyskutuje się wszystkie sprawy dotyczące Wydziału. To na Radach Wydziału omawiane są ewentualne zmiany w programie studiów, zatwierdzane są programy przedmiotów, ustalane wymagania studiów oraz kierunki i specjalności.

Dodatkowe zadania WRS:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, świątecznych, turystycznych i sportowych (Otrzęsiny, Wigilia wydziałowa, Połowinki, Wyjazd integracyjny, Wydziałowe imprezy integracyjne)
 • przyznawanie nagród w konkursie na najlepszego wykładowcę i ćwiczeniowca "Złota Kreda"
 • na podstawie przeprowadzonych głosowań przedmiotowych nagradzanie wykładowców, którzy zostali najlepiej ocenieni przez studentów
 • prowadzenie spotkania z I semestrem w ramach Spotkań Orientacyjnych
 • organizacja obozu roku "0" dla nowo przyjętych studentów

Skład Wydziałowej Rady Samorządu

 • Tomasz Horodelski - Przewodniczący WRS WAiNS;
 • Dominik Byliński - koordynator ds. jakości wizualnej, Członek WRS;
 • Wiktoria Grzęda - Delegatka do Komisji Socjalnej, Prezes Koła Naukowego "De Facto";
 • Jan Janiec - Członek WRS;
 • Szymon Laskowski - Delegat do Komisji Finansowo Gospodarczej;
 • Maciej Laskus - Delegat do Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej, koordynator FB WRS WAiNS;
 • Wiktoria Łoniewska - Delegatka do Komisji Współpracy Międzynarodowej;
 • Gabriela Madeja - Delegatka do Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej;
 • Magdalena Pakuła - Delegatka do Komisji Dydaktycznej;
 • Andrea Pignataro - Członek WRS;
 • Aleksandra Pobrotyn – Członek WRS, koordynatorka IG WRS WAiNS;
 • Gabriel Serwin - Delegat do Komisji Kultury;
 • Wojciech Wirkus - Członek WRS;
 • Mikołaj Wójcicki - Delegat do Komisji Sportu i Turystyki;
 • Gabriela Zduńczyk - Delegatka do Parlamentu;
 • Monika Brzozowska – Sympatyk WRS;
 • Anna Świercz – Sympatyk WRS;
 • Gabriela Wójcik – Sympatyk WRS.