Program studiów

Kierunek Administracja

 

W poniższej tabeli znajdują się:

  • (a) programy studiów na kierunku Administracja i
  • (b) punkty ECTS dla kierunku Administracja 

na studiach rozpoczętych w latach 2014, 2015, 2016 i 2017.

 

Studia stacjonarne niestacjonarne
licencjackie magisterskie licencjackie magisterskie
a b a b a b a b
od 01.10.2014 plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf)
od 01.10.2015 plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf)
od 01.10.2016 plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf)
od 01.10.2017 plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf)

 

Programy specjalizacji: