Program studiów

Kierunek Administracja zarządcza

 

Programy studiów:

  • godziny dla kierunku Administracja zarządcza;
  • punkty ECTS dla kierunku Administracja zarządcza.

 

Studia stacjonarne niestacjonarne
licencjackie magisterskie licencjackie magisterskie
od 01.10.2024 plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf) plik (.pdf)