Webinar PW-MEiN

Miejsce: online, ZOOM.us

Zapraszamy na webinar pt. "MODELE SZKÓŁ DOKTORSKICH W POLSKICH UCZELNIACH - PIERWSZE DOŚWIADCZENIA". Webinar odbędzie się w języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język ukraiński.

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_X0DGCgteRzC_pQuza5jTOw

Strona wydarzenia: https://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Projekty-naukowe/Projekt-pomocowy-MEiN-PW/Webinarium-21.04.2021

Program

Sesja Otwierająca
Moderator – prof. Jerzy Woźnicki, Politechnika Warszawska - Fundacja Rektorów Polskich

 • Prof. Jerzy Woźnicki, Lider Projektu
 • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy  (tbc)
 • Wojciech Dziedzic, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Sesja I – Nowy model kształcenia doktorantów w Polsce – prezentacja wyników badań
Moderator - dr Iryna Degtyarova, Politechnika Warszawska - Fundacja Rektorów Polskich

 • Wystąpienie wprowadzające. Zmiana podejścia do określenia modelu kształcenia doktorantów na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  Dr Marcin Dokowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Modele organizacyjne` i zarządcze szkół doktorskich w Polsce – wyniki analizy statutów i treści regulaminów szkół doktorskich
  Mgr Natalia Kraśniewska, Fundacja Rektorów Polskich

Sesja II – Dyskusja panelowa: Modele funkcjonowania szkół doktorskich w Polsce
Moderator – dr Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Politechnika Łódzka

 • Prof. Gabriela Bugla-Płoskońska, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. nauczania
 • Prof. Mariusz Malinowski, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. nauki
 • Prof. Andrzej Horzela, Dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Pytania – odpowiedzi uczestników  (Q&A)

Sesja podsumowująca

 • Prof. Jerzy Woźnicki, Lider Projektu
 • Przedstawiciel Związku Rektorów Uczelni Ukrainy