Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Olimpicus"

 

adres do korespondencji: pl. Politechniki 1 lokal 204, 00-668 Warszawa; Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

Zarząd Koła:

  • Prezes - Weronika Bąk
  • Wiceprezes - Wiktoria Bernat
  • Skarbnik - Adam Bielicki

Opiekun Koła:

Opis działalności Koła:

Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Olimpicus" prowadzi działalność, mającą na celu ułatwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa sportowego, tj. administracyjnoprawnych, cywilnoprawnych i karnoprawnych  regulacji w obszarze sportu oraz problematyki zarządzania w sporcie.