Kandydat

Zasady przyjęć na studia

Portal kandydata na studia

Zapisy kandydatów na studia

Kompetencje cyfrowe

Rekrutacja na studia I i II stopnia Administracja Zarządcza.

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:
 adres e-mail: rekrutacja.wains@pw.edu.pl
 tel. 22/ 234-57-88
 tel. 22/ 234-63-09

 

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025 trwa od 3 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. 

Rekrutacja na studia I stopnia (niestacjonarne) oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na rok akademicki 2024/2025 trwa od 1 sierpnia 2024 r. do 28 sierpnia 2024 r.

Przedmioty brane pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej oraz ich współczynniki wagowe określane są corocznie w uchwale Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim.

Współczynniki wagowe W dotyczące ocen z przedmiotów maturalnych stosowane przy obliczaniu punktów kwalifikacyjnych przy rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025

Kandydaci z niepełnosprawnościami chcący skorzystać z indywidualnych konsultacji przed rozpoczęciem studiów mogą zgłaszać się do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu!

Piszą o nas: Administracja Zarządcza

Co należy zrobić aby stać się studentem WAiNS?

W wyznaczonym terminie, każdy Kandydat na studia musi:

  • zarejestrować się (założyć konto) w systemie rekrutacyjnym www.zapisy.pw.edu.pl
  • uzupełnić dane w systemie rekrutacyjnym
  • wpłacić opłatę rekrutacyjną
  • złożyć dokumenty:
    • studia I stopnia (lic.): 1 fotografia (3,5x4,5cm), oryginał świadectwa maturalnego (do wglądu), kserokopia świadectwa maturalnego oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,
    • studia II stopnia (mgr): 1 fotografia (3,5x4,5cm), oryginał dyplomu I stopnia (do wglądu), kserokopia dyplomu I stopnia, suplement do dyplomu oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Miejsce składnia dokumentów rekrutacyjnych:

  • kandydaci składający dokumenty na studia I stopnia w trybie niestacjonarnym składają dokumenty w pokoju 222 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej;
  • kandydaci składający dokumenty na studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym składają dokumenty w pokoju 229 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. 

Informacje o wynikach kwalifikacji będą na bieżąco aktualizowane i dostępne w systemie rekrutacyjnym.

Wszystkie komunikaty i dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie WAiNS lub na stronie PW w zakładce Studia.

Kandydaci zagraniczni powinni się kontaktować z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.