Wydziałowa Rada Samorządu Administracji i Nauk Społecznych

Zdjęcie: Witraż w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Działalność WRS:

Wydziałowa Rada Samorządu ma dwa rodzaje zadań. Są to zadania statutowe, do których została ona powołana i które ma obowiązek realizować. Ma także zadania dodatkowe, których nie musi wykonywać, jednak znacznie ułatwiają i uprzyjemniają życie studentom. Z tego właśnie powodu również się ich podejmują.

Statutowe zadania WRS:

 • opiniowanie planów zajęć
 • opiniowanie planów sesji egzaminacyjnej
 • opiniowanie podań studentów do dziekanów
 • udzielanie informacji osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej ze studiowaniem na wydziale
 • interweniowanie w przypadku łamania praw studentów
 • osoba wydelegowana przez WRS zajmuje się kwaterunkiem studentów w akademikach
 • branie udziału w comiesięcznych posiedzeniach Rady Wydziału. 
  Na Radzie Wydziału dyskutuje się wszystkie sprawy dotyczące Wydziału. To na Radach Wydziału omawiane są ewentualne zmiany w programie studiów, zatwierdzane są programy przedmiotów, ustalane wymagania studiów oraz kierunki i specjalności.

Dodatkowe zadania WRS:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, świątecznych, turystycznych i sportowych (Otrzęsiny, Wybory miss i mistera wydziału, Wigilia wydziałowa, Połowinki, Wyjazd integracyjny, Wydziałowe imprezy integracyjne)
 • przyznawanie nagród w konkursie na najlepszego wykładowcę i ćwiczeniowca "Złota Kreda"
 • na podstawie przeprowadzonych głosowań przedmiotowych nagradzanie wykładowców, którzy zostali najlepiej ocenieni przez studentów
 • prowadzenie spotkania z I semestrem w ramach Spotkań Orientacyjnych
 • organizacja obozu roku "0" dla nowo przyjętych studentów

Skład Wydziałowej Rady Samorządu

 • Przewodnicząca: Klaudia Dudkiewicz
 • Patryk Abratkiewicz
 • Aleksandra Biały
 • Hubert Grzegorz Duszczyk
 • Tomasz Horodelski
 • Julia Jarczewska
 • Jakub Jarosz
 • Maria Jadwiga Kamińska
 • Bartosz Jan Kowalski
 • Weronika Kruk
 • Zuzanna Aleksandra Kuliś
 • Gabriela Izabela Madeja
 • Aleksandra Natalia Tekieli
 • Joanna Józefina Wysocka
 • Natalia Zdzieborska
 • Jan Paweł Żurawski