Certyfikaty jakości kształcenia kierunku Administracja Zarządcza

Certyfikaty akredytacyjne uzyskane w 2024 roku:

  • "Lider jakości kształcenia" dla kierunku "Administracja zarządcza" (studia I stopnia)
  • Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2024 dla kierunku "Administracja zarządcza" (studia I stopnia)
  • Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2024 dla kierunku "Administracja zarządcza" (studia II stopnia)

Celem programu w ramach, którego otrzymywany jest certyfikat "Studia z przyszłością", jest identyfikowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków oraz programów studiów na Uczelniach.
Certyfikat jest znakiem jakości, który potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy. Znak ten jest świadectwem najwyższej jakości studiów. Akredytacja przyznawana jest na okres roku.
W każdej edycji Programu „Studia z Przyszłością” kierunki studiów, które uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych, uzyskują dodatkowo Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, potwierdzający znakomity wynik postępowania akredytacyjnego.