2021

Decyzja nr 22/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 02 grudnia 2021

zmieniająca decyzję nr 64/2020 r Dziekana w sprawie składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia

Pobierz plik (pdf, 307,76 kB)

Decyzja nr 21/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 października 2021

w sprawie ustalenia liczebności grup dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 2,73 MB)

Decyzja nr 20/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 października 2021

w sprawie powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Programu Erasmus+ dla studentów.

Pobierz plik (pdf, 956,65 kB)

Decyzja nr 19/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 21 października 2021

w sprawie dodatkowego naboru w konkursie na granty badawcze wspierające prowadzenie działalności naukowej dla pracowników Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie filozofia w 2021 roku

Pobierz plik (pdf, 517,30 kB)

Decyzja nr 18/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 04 października 2021

w sprawie ustalenia okresu, na jaki przyznawane będzie stypendium Rektora na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych dla studentów kierunku Administracja w roku akademickim 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 342,33 kB)

Decyzja nr 17/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 04 października 2021

w sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych dla studentów kierunku Administracja w roku akademickim 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 905,96 kB)

Decyzja nr 16/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 13 września 2021

Zakres zadań Wydziałowego Pełnomocnika ds. Katalogu ECTS i Kart Przedmiotu

Pobierz plik (pdf, 655,39 kB)

Decyzja nr 15/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 sierpnia 2021

w sprawie składu osobowego Komisji do Spraw Nauki

Pobierz plik (pdf, 401,91 kB)

Decyzja nr 14/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 lipca 2021

w sprawie powołania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Pełnomocnika ds. współpracy z Centrum Informatyzacji oraz Działem ds. Cyberbezpieczeństwa PW

Pobierz plik (pdf, 951,28 kB)

Decyzja nr 13/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 13 lipca 2021

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 318,30 kB)

Decyzja nr 12/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 30 czerwca 2021

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 315,08 kB)

Decyzja nr 11/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 30 czerwca 2021

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej

Pobierz plik (pdf, 521,59 kB)

Decyzja nr 10/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 17 czerwca 2021

w sprawie utraty mocy decyzji nr 33/2020 z dnia 2 września 2020 roku Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w sprawie powołania Administratora Jednolitego Systemu Antyplagiatowego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 376,36 kB)

Decyzja nr 9/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 16 czerwca 2021

w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątku (wyposażenie)

Pobierz plik (pdf, 369,63 kB)

Decyzja nr 8/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 czerwca 2021

w sprawie przeznaczenia pomieszczenia z zasobów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na potrzeby spotkań naukowych pracowników

Pobierz plik (pdf, 350,17 kB)

Decyzja nr 7/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 06 maja 2021

w sprawie dodatkowego naboru w konkursie na granty badawcze wspierające prowadzenie działalności naukowej dla pracowników Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie filozofia w 2021 roku

Pobierz plik (pdf, 509,93 kB)

Decyzja nr 6/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 05 maja 2021

w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na prowadzenie działalności badawczej finansowanej z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w 2021 roku

Pobierz plik (pdf, 4,29 MB)

Decyzja nr 5/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 07 kwietnia 2021

w sprawie dodatkowego naboru w konkursie na granty badawcze wspierające prowadzenie działalności naukowej dla pracowników Politechniki Warszawskiej w dyscyplinach nauki prawne i filozofia w 2021 roku

Pobierz plik (pdf, 516,26 kB)

Decyzja nr 4/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 10 marca 2021

w sprawie utworzenia Komisji do spraw weryfikacji danych w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 939,95 kB)

Decyzja nr 3/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2021

w sprawie szczegółowych zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akad. 2020/2021 z tytułu udziału w egzaminie dyplomowym

Pobierz plik (pdf, 361,12 kB)

Decyzja nr 2/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2021

w sprawie ustalenia liczebności grup dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 3,29 MB)

Decyzja nr 1/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 05 lutego 2021

w sprawie dodatkowego naboru w konkursie na granty badawcze wspierające prowadzenie działalności naukowej dla pracowników Politechniki Warszawskiej w dyscyplinach nauki prawne i filozofia

Pobierz plik (pdf, 488,59 kB)