2022

Decyzja nr 23/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 listopada 2022

w sprawie powołania pełnomocnika dziekana ds. monitorowania sytuacji konfliktowych

Pobierz plik (pdf, 109,68 kB)

Decyzja nr 22/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 03 listopada 2022

w sprawie realizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się, odnoszących się do danego programu studiów

Pobierz plik (pdf, 91,55 kB)

Decyzja nr 21/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 21 października 2022

w sprawie powołania Komitetu Konkursowego do konkursu „Na najlepszą pracę dyplomową z zakresu administracji w systemie ochrony zdrowia w roku akademickim 2021/2022”

Pobierz plik (pdf, 84,19 kB)

Decyzja nr 20/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 października 2022

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Promocji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Pobierz plik (pdf, 166,23 kB)

Decyzja nr 19/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 05 października 2022

w sprawie ustalenia okresu, na jaki przyznawane będzie stypendium Rektora na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych dla studentów kierunku Administracja w roku akademickim 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 91,30 kB)

Decyzja nr 18/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 05 października 2022

w sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych dla studentów kierunku Administracja w roku akademickim 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 164,73 kB)

Decyzja nr 17/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2022

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 90,41 kB)

Decyzja nr 16/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2022

w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru rezultatów umów o dzieło z projektu pt. „Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – studium informacji ku cywilizacji informacyjnej” w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”

Pobierz plik (pdf, 113,58 kB)

Decyzja nr 15/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2022

w sprawie szczegółowych zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 z tytułu udziału w egzaminie dyplomowym

Pobierz plik (pdf, 110,39 kB)

Decyzja nr 14/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 września 2022

w sprawie składu osobowego Komisji ds. programów kształcenia

Pobierz plik (pdf, 93,18 kB)

Decyzja nr 13/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 22 sierpnia 2022

w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru rezultatów umów o dzieło z projektu pt. „Polsko – ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”

Pobierz plik (pdf, 113,73 kB)

Decyzja nr 12/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 lipca 2022

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 90,34 kB)

Decyzja nr 11/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2022

w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu warunków pracy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 115,19 kB)

Decyzja nr 10/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2022

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 89,81 kB)

Decyzja nr 9/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 08 czerwca 2022

w sprawie powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Programu Erasmus+ dla studentów na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 154,11 kB)

Decyzja nr 8/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2022

w sprawie powołania opiekuna praktyk studenckich na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 113,90 kB)

Decyzja nr 7/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 19 maja 2022

w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na prowadzenie działalności badawczej finansowanej z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w 2022 r.

Pobierz plik (pdf, 295,11 kB)

Decyzja nr 6/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 07 kwietnia 2022

w sprawie harmonogramu konkursu o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 132,19 kB)

Decyzja nr 5/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 04 kwietnia 2022

w sprawie składu osobowego Komisji ds. monitorowania procesów doskonalenia kształcenia na kierunku Administracja

Pobierz plik (pdf, 116,00 kB)

Decyzja nr 4/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lutego 2022

w sprawie ustalenia liczebności grup dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 69,10 kB)

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 4/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lutego 2022

Pobierz plik (pdf, 3,08 MB)

Decyzja nr 3/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 08 lutego 2022

w sprawie konkursu na granty badawcze wspierające prowadzenie działalności naukowej dla pracowników Politechniki Warszawskiej w dyscyplinach nauki prawne i filozofia w 2022 roku

Pobierz plik (pdf, 386,95 kB)

Decyzja nr 2/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 03 lutego 2022

w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich do kierowania pracami dyplomowymi na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Pobierz plik (pdf, 195,76 kB)

Decyzja nr 1/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 31 stycznia 2022

w sprawie utraty mocy decyzji nr 39/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 89,66 kB)