2023

Decyzja nr 30/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 15 grudnia 2023

zmieniająca decyzję nr 64/2020 Dziekana w sprawie składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia

Pobierz plik (pdf, 69,63 kB)

Decyzja nr 29/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 15 grudnia 2023

w sprawie zmiany decyzji nr 47/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego

Pobierz plik (pdf, 69,63 kB)

Decyzja nr 28/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 2023

w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji ds. strategicznego rozwoju

Pobierz plik (pdf, 67,62 kB)

Decyzja nr 27/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 15 listopada 2023

w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich do kierowania pracami dyplomowymi na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Pobierz plik (pdf, 146,05 kB)

Decyzja nr 26/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 15 listopada 2023

w sprawie powołania wydziałowego koordynatora ds. zarządzania ryzykiem działań zgłoszonych w Planach realizacji strategii PW

Pobierz plik (pdf, 99,63 kB)

Decyzja nr 25/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 05 października 2023

w sprawie ustalenia liczebności grup dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 309,67 kB)

Decyzja nr 24/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 05 października 2023

w sprawie ustalenia okresu, na jaki przyznawane będzie stypendium Rektora na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych dla studentów kierunku Administracja w roku akademickim 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 83,40 kB)

Decyzja nr 23/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 05 października 2023

w sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych dla studentów kierunku Administracja w roku akademickim 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 114,97 kB)

Decyzja nr 22/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2023

w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcia dydaktyczne realizowane przez osoby nie zatrudnione w Uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych

Pobierz plik (pdf, 122,54 kB)

Decyzja nr 21/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 20 września 2023

w sprawie szczegółowych zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 z tytułu udziału w egzaminie dyplomowym

Pobierz plik (pdf, 83,82 kB)

Decyzja nr 20/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lipca 2023

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 83,78 kB)

Decyzja nr 19/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lipca 2023

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 83,26 kB)

Decyzja nr 18/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 03 lipca 2023

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 83,19 kB)

Decyzja nr 17/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 13 czerwca 2023

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 83,09 kB)

Decyzja nr 16/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2023

w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na prowadzenie działalności badawczej finansowanej z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w 2023 r.

Pobierz plik (pdf, 102,15 kB)

Decyzja nr 15/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 11 maja 2023

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 83,54 kB)

Decyzja nr 14/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 10 maja 2023

w sprawie powołania Koordynatora wdrażania rozliczania godzin dydaktycznych w systemie USOS na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 65,49 kB)

Decyzja nr 13/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 kwietnia 2023

w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru rezultatów umów o dzieło z projektu pt. „Polsko – ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”

Pobierz plik (pdf, 68,99 kB)

Decyzja nr 12/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 17 kwietnia 2023

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 90,88 kB)

Decyzja nr 11/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 27 marca 2023

w sprawie powołania Komisji ds. planów wykonawczych Strategii PW na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 134,43 kB)

Decyzja nr 10/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2023

w sprawie składu osobowego Komisji do Spraw Nauki

Pobierz plik (pdf, 90,54 kB)

Decyzja nr 9/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 6 marca 2023

w sprawie harmonogramu konkursu o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 132,43 kB)

Decyzja nr 8/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lutego 2023

w sprawie ustalenia liczebności grup dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 242,70 kB)

Decyzja nr 7/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lutego 2023

w sprawie konkursu na granty badawcze wspierające prowadzenie działalności naukowej dla pracowników Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie nauki prawne w 2023 roku

Pobierz plik (pdf, 387,26 kB)

Decyzja nr 6/2023 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lutego 2023

w sprawie konkursu na granty badawcze wspierające prowadzenie działalności naukowej dla pracowników Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie filozofia w 2023 roku

Pobierz plik (pdf, 393,78 kB)