2021

Zarządzenie nr 13/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 29 grudnia 2021

w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 3 stycznia 2022 r.

Pobierz plik (pdf, 324,62 kB)

Zarządzenie nr 12/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 03 grudnia 2021

zmieniające zarządzenie nr 33/2020 r. w sprawie ustalenia zasad wnioskowania o dodatki za aktywność naukową

Pobierz plik (pdf, 496,03 kB)

Zarządzenie nr 11/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 01 grudnia 2021

w sprawie platformy właściwej do przechowywania dokumentacji poświadczającej dokonanie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla przedmiotów w przypadku weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w trybie zdalnym

Pobierz plik (pdf, 792,30 kB)

Zarządzenie nr 10/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 16 listopada 2021

w sprawie procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych z udziałem studentów, członków kadry prowadzącej kształcenie i pracowników prowadzących obsługę administracyjną procesu kształcenia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Pobierz plik (pdf, 1,24 MB)

Zarządzenie nr 9/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 września 2021

w sprawie określenia zasad wyboru przedmiotów obieralnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 1,99 MB)

Zarządzenie nr 8/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2021

w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji, kontroli i likwidacji składników majątkowych o wartości powyżej 50 zł do 150 zł w ewidencji ilościowej

Pobierz plik (pdf, 449,42 kB)

Zarządzenie nr 7/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2021

zmieniające zarządzenie nr 36/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW w sprawie wytycznych dotyczących sporządzania planów zadań badawczych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych

Pobierz plik (pdf, 545,51 kB)

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 czerwca 2021

w sprawie procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

Pobierz plik (pdf, 1,53 MB)

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 maja 2021

w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 19 maja 2021 roku

Pobierz plik (pdf, 329,22 kB)

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 12 lutego 2021

w sprawie określenia zasad wvboru przedmiotów obieralnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 1,94 MB)

Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 08 lutego 2021

w sprawie określenia zasad wyboru promotorów prac dyplomowych

Pobierz plik (pdf, 791,48 kB)

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 01 lutego 2021

w sprawie określenia zasad wyboru specjalizacji na kierunku: Administracja

Pobierz plik (pdf, 1,89 MB)

Zarządzenie nr 1/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 22 stycznia 2021

zmieniające zarządzenie nr 36/2020 Dziekana WAiNS w sprawie wytycznych dotyczących sporządzania planów zadań badawczych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych

Pobierz plik (pdf, 444,53 kB)