Wydziałowe akty prawne - studenci

Zarządzenie nr 30/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 29 września 2020 r

w sprawie szczegółowych zasad rejestracji na kolejne etapy studiów

Pobierz plik (pdf, 349,63 kB)

Zarządzenie nr 24/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie zawieszenie obowiązku złożenia indeksu przy rejestracji na kolejny semestr studiów w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz plik (jpg, 358,23 kB)

Zarządzenie nr 17/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie obniżenia minimalnych wymagań rejestracyjnych w procesie rejestracji studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Pobierz plik (jpg, 406,63 kB)

Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 05 maja 2020 r.

w sprawie zniesienia obowiązku dokumentowania przebiegu studiów za pomocą papierowego indeksu w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Pobierz plik (pdf, 544,76 kB)

Uchwała nr 113/2019 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie zasad dyplomowania.

Pobierz plik (pdf, 6,94 MB)

Zarządzenie nr 11/2018 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzania nr 12/2017 w sprawie przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej

Pobierz plik (pdf, 410,92 kB)

Uchwała nr 75/2018 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 2/15 w sprawie uruchomienia na kierunku Administracja specjalizacji: Bezpieczeństwo narodowe na studiach I. stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2014/2015.

Pobierz plik (pdf, 923,86 kB)

Uchwala nr 76/2018 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 32/2013 w sprawie uruchomienia na kierunku Administracja specjalizacji: Bezpieczeństwo narodowe Polski na studiach II. stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.

Pobierz plik (pdf, 1,02 MB)

Uchwała nr 77/2018 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 czerwca 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 33/2013 w sprawie uruchomienia na kierunku Administracja specjalizacji: Finanse i bankowość na studiach II. stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.

Pobierz plik (pdf, 1,26 MB)

Uchwała nr 43/2017 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 33/2015 w sprawie szczegółowych zasad rejestracji na następny rok studiów

Pobierz plik (pdf, 2,33 MB)

Zarządzenie nr 12/2017 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 07 sierpnia 2017 roku

w sprawie przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej.

Pobierz plik (pdf, 1,10 MB)

Uchwała nr 40 /2017 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 31/2013 w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Administracja.

Pobierz plik (pdf, 8,20 MB)

Uchwała nr 33/2015 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 22 września 2015 roku

w sprawie szczegółowych zasad rejestracji na następny rok studiów.

Pobierz plik (pdf, 227,54 kB)

Uchwała nr 84/2014 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie zasad punktacji ECTS w związku z uczestnictwem w warsztatach organizowanych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych lub przez Wydział.

Pobierz plik (pdf, 197,72 kB)

Uchwała nr 54/2014 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2014 roku

w sprawie zasad punktacji ECTS w związku z uczestnictwem w konferencjach i sympozjach naukowych.

Pobierz plik (pdf, 195,12 kB)