2024

Decyzja nr 10/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia na „Hotelarską usługę noclegową – Konferencja pt. Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – efekty badawcze i odbiór społeczny dla Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW”

Pobierz plik (pdf, 88,07 kB)

Decyzja nr 9/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 12 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia na „Usługę cateringową – Konferencja pt. Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – efekty badawcze i odbiór społeczny dla Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW”

Pobierz plik (pdf, 116,71 kB)

Decyzja nr 8/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 12 kwietnia 2024 roku

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 89,88 kB)

Decyzja nr 7/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 15 marca 2024 roku

w sprawie harmonogramu konkursu o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 73,46 kB)

Decyzja nr 6/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 13 marca 2024 roku

w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich do kierowania pracami dyplomowymi na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Pobierz plik (pdf, 145,92 kB)

Decyzja nr 5/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 11 marca 2024 roku

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 68,60 kB)

Decyzja nr 4/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 lutego 2024 roku

w sprawie ustalenia liczebności grup dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 267,83 kB)

Decyzja nr 3/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 lutego 2024 roku

w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na prowadzenie działalności badawczej finansowanej z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w 2024 roku

Pobierz plik (pdf, 102,14 kB)

Decyzja nr 2/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 19 lutego 2024 roku

w sprawie konkursu na granty badawcze wspierające prowadzenie działalności naukowej dla pracowników Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie filozofia w 2024 roku

Pobierz plik (pdf, 304,06 kB)

Decyzja nr 1/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 82,56 kB)