Zarządzenie nr 10/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 16 listopada 2021

w sprawie procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych z udziałem studentów, członków kadry prowadzącej kształcenie i pracowników prowadzących obsługę administracyjną procesu kształcenia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Pobierz plik (pdf, 1,24 MB)