Aktualności

Seminarium Naukowe

Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW serdecznie zaprasza na Wydziałowe Seminarium Naukowe dotyczące problematyki mediacji w administracji.

Termin: 8 marca 2022 roku

Porozumienie

Zdjęcie: Podpisanie  porozumienia między Politechniką Warszawską a Naczelną Radą Adwokacką

W dniu 25 lutego br. podpisane zostało porozumienie między Politechniką Warszawską a Naczelną Radą Adwokacką w sprawie współpracy, której przedmiotem będzie między innymi organizacji wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych do studentów na kierunku „Administracja” oraz członków samorządu adwokackiego, wspierania prowadzenia w samorządzie adwokackim badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa, przyjmowania studentów Uczelni na praktyki i staże.

Monografia dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk

Obraz: Okładka monografii  dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk

Nakładem Oficyny Wydawniczej PW ukazała się monografia dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk pt. Argumentacja erystyczna. Analiza logiczna wybranych sofizmatów.

Zapraszamy do lektury!

Monografia współautorstwa dr. hab. inż. Jarosława Zalewskiego, profesora uczelni

Obraz: Okładka Monografii współautorstwa dr. hab. inż. Jarosława Zalewskiego, profesora uczelni

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się książka pt. Modeling of Road Traffic Events, współautorstwa dr. hab. inż. Jarosława Zalewskiego, prof. uczelni.

Zapraszamy do lektury!

Monografia dr Beaty Pachucy-Smulskiej

Obraz: Okładka Monografii dr Beaty Pachucy-Smulskiej

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia autorstwa dr Beaty Pachucy-Smulskiej pt. Rola państwa w kształtowaniu ochrony konsumentów na rynku kredytów hipotecznych po kryzysie finansowym 2007-2011 w świetle przepisów dyrektywy 2014/17/UE.

Zapraszamy do lektury!

ENHANCE MOOC „Responsible Innovators of Tomorrow”

Obraz: Napis Centrum Współpracy Międzynarodowej

RWTH Aachen, nasza uczelnia partnerska w konsorcjum ENHANCE, zaprasza do współtworzenia kursu MOOC „Responsible Innovators of Tomorrow” dla studentów studiów I stopnia.
Tematyka: Digitalization and Artificial Intelligence, Sustainable and Social Innovation, Social Responsibility, Gender and Diversity, Ethics and Impact-Assessment.
Zapraszamy do przesyłania propozycji materiałów do MOOC-a .

Monografia dra hab. Roberta Suwaja, profesora uczelni

Obraz: Okładka monografii dra hab. Roberta Suwaja, profesora uczelni

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia autorstwa dra hab. Roberta Suwaja, profesora uczelni pt. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

Zapraszamy do lektury!

Funkcjonowanie PW od dnia 24 stycznia 2022 r.

Obraz: Wykrzyknik

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zgodnie z decyzją nr 7/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 stycznia 2022 r.,  od 24 stycznia do 22 lutego 2022 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia na PW odbywają się w trybie zdalnym

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych

Obraz: Napis Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do wyjazdów na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW (finansowanie w ramach projektu pn. „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”).

W celu uzyskania dofinansowania do planowanego wyjazdu na zagraniczny staż dydaktyczny prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie do dnia 7 lutego 2022 r.

Monografia dra Marka Porzeżyńskiego

Zdjęcie: dr Marek Porzeżyński

Nakładem Instytutu Wydawniczego EuroPrawo ukazała się monografia opracowana przez dra Marka Porzeżyńskiego pt. Cyberbezpieczeństwo dostawców usług cyfrowych.

Zapraszamy do lektury!

Konferencja międzynarodowa „Philosophy in Informatics VI”

Obraz: Alan Turing

W dniach 16-17 grudnia 2021 r. odbędzie się współorganizowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych konferencja międzynarodowa „Philosophy in Informatics VI”. Temat tegorocznej edycji to “Frontiers of philosophy of computing and information”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Zdjęcie: dr Marek Porzeżyński

Pan doktor Marek Porzeżyński z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych otrzymał stypendium w IV edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Staż będzie realizowany w Keio University (Japonia).

Serdecznie gratulujemy!

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym od dnia 20 grudnia 2021 r.

Obraz: Wykrzyknik

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora PW w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym.

Erasmus+ online information meeting

Obraz: Palec na globusie

Warsaw University of Technology Centre for International Cooperation invites all students interested in participating in Erasmus+ programme to the online information meeting on December 9.

The goal of the meeting is to present the most important issues related to participation in Erasmus+ programme at WUT and reply to all of the questions you may have.

The meeting will be conducted in English.

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+

Obraz: Palec na globusie

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich studentów naszego Wydziału zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne online 7 grudnia.

W trakcie spotkania pracownicy Biura Erasmus+ przedstawią ogólne zasady programu i odpowiedzą na pytania uczestników.

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Tokenizacja pieniądza.

Termin: 07.12.2021 godz. 16:00

Rejestracja: https://zoom.us/

Spotkanie Rady Interesariuszy

Zdjęcie: Rada Interesariuszy Zewnętrznych WAiNS PW

W dniu 25 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej nowej kadencji.

Przedmiotem rozmów był przede wszystkim rozwój różnych obszarów współpracy w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Kiermasz Świąteczny PW

Obraz: Plakat Kiermasz świąteczny PW

W dniach od 2 - 3 grudnia w godz. 10:00 - 18:00 odbędzie się przed Gmachem Głównym kiermasz świąteczny, na którym będzie można będzie między innymi otrzymać uczelniane gadżety w zamian za datek na Stypendium pod choinkę dla wyróżniających się studentów i doktorantów PW.

Obowiązek noszenia maseczek w trakcie zajęć dydaktycznych

Obraz: Plakat Załóż Maseczkę

Informujemy, że na terenie Uczelni, we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach zamkniętych, obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa. 

Z tego obowiązku są zwolnione osoby wypowiadające się podczas prowadzenia zajęć  (studenci, prowadzący zajęcia) w celu realizacji procesu kształcenia.

Wyniki konkursu MINIATURA 5

Logo: Konkurs MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki piątej edycji konkursu MINIATURA.

Wśród laureatów jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr Marek Porzeżyński, który będzie realizował projekt "Prawne i etyczne ograniczenia wykorzystania danych biometrycznych w Unii Europejskiej i w Polsce".

Konferencja "Polsko-Ukraińskie Forum Rektorów"

Obraz: Plakat Konferencji

W dniu 9 listopada 2021 r. w godz. 11.00-16.30 odbędzie się konferencja "Polsko-Ukraińskie Forum Rektorów". Konferencja jest organizowana w ramach projektu "Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni".

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_H5KS8kiDQgGt6RoIWD53mw

Monografia dra Pawła Stacewicza

Obraz: okładka monografii dra Pawła Stacewicza

Zapraszamy do lektury monografii autorstwa dra Pawła Stacewicza pt. Pojęcia jako funkcje decyzyjne. Zagadnienia filozoficzne, metodologiczne i informatyczne, która ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Książka stanowi piąty tom serii wydawniczej „Informatyka a filozofia”.

Zapraszamy do lektury!

Laureaci Złotej Kredy 2021

Zdjęcie: Laureaci Złotej Kredy 2021

W dniu 23 października 2021 r. odbyła się uroczysta XIII Gala Złotej Kredy, na której wręczone zostały przez przedstawicieli studentów nagrody nauczycielom akademickim. 

Uroczystość konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Zdjęcie: dr Katarzyna Górniak

W dniu 21 października br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w V edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

KOMUNIKAT

Obraz: Wykrzyknik

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr I) podjęła uchwałę nr 3/2021 w sprawie wyników wyborów uzupełniających w grupie wyborczej Bw do Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024

Link: https://www.ans.pw.edu.pl/Wydzial/Wybory-2020-2024