Aktualności

Awans naukowy pracownika

zdjęcie: dr hab. Marcin Rojszczak

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 listopada br. Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne pracownikowi naszego Wydziału - Panu Marcinowi Rojszczakowi.

III Kongres 3W

obrazek: dr Dominik Sypniewski

Pan doktor Dominik Sypniewski miał zaszczyt zaprezentować „Świat 3W. Rzeczywistość i przyszłość” podczas III Kongresu 3W - największego w Polsce i tej części Europy spotkania integrującego ponad 1500  ekspertów, którzy zajmują się technologiami z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Naszemu pracownikowi przypadła trudna rola syntetycznego przedstawienia najważniejszych tez zaprezentowanych w raporcie. Takie wydarzenie znakomicie pokazuje, że ekosystem 3W wymaga wypracowania ram instytucjonalnych i prawnych integrujących świat nauk, biznesu i administracji.

Gala Złotej Kredy

Obraz: Laureaci Złota Kreda 2023

W dniu 25 listopada odbyła się uroczysta XV Gala Złotej Kredy, na której wręczone zostały nagrody wyróżnionym w roku akademickim 2022/2023 nauczycielom.

Nagroda w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra

obrazek: laureat nagrody

Miło nam poinformować, że Pan Doktor Marek Porzeżyński z Zakładu Prawa Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych otrzymał nagrodę w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra. Nagrody wręczono podczas Gali, która odbyła się 14 listopada br.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Monografia pt. "Nowe Technologie - wartości, prawa, zasady" z okazji 15-lecia Wydziału

obrazek: okładka monografii

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia pt. "Nowe Technologie - wartości, prawa, zasady" przygotowana z okazji 15-lecia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jest to praca zbiorowa pracowników Wydziału pod redakcją naukową dr. Roberta Kędziory oraz dr hab. Anny Zalcewicz, prof. uczelni.

Zapraszamy do lektury!

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Obraz: Baner Spotkań z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. JAK ROZPOZNAĆ OBIECUJĄCY STARTUP, czyli polityka inwestycyjna funduszu VC.

Data: 29.11.2023 r. godz. 16:00

Link do spotkania: https://zoom.us/

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla pracownika Wydziału

Zdjęcie: Medal Komisji Edukacji Narodowej

Minister Edukacji i Nauki uhonorował zasłużonych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W dniu 15 października br. Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wręczył medale pracownikom PW. Z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Pan Prodziekan dr Robert Kędziora.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendium im. Adama i Haliny Stepkowskich

obrazek: laureaci stypendium im. Adama i Haliny Stepkowskich 2023

Miło nam poinformować, że Kapituła Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich Fundacji Politechniki Warszawskiej w dniu 13 listopada br. wyłoniła trzech stypendystów Funduszu. Wśród laureatów jest studentka naszego Wydziału Pani Paulina Skurzewska. Wysokość każdego z przyznanych stypendiów z Funduszu Adama i Haliny Stepkowskich w roku akademickim 2023/2024 wynosić będzie 20000 zł.

Porozumienie dotyczące utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego

W dniu 15 listopada br. zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego pod nazwą: LOP Społeczny, celem wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatkom i laureatom konkursu dziekana na najlepszą pracę dyplomową

Image: Laureaci konkursu

W dniu 14 listopada na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatkom i laureatom konkursu dziekana na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2022/2023 przez Panią Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Annę Zalcewicz, prof. uczelni

Nagrody Jego Magnificencji Rektora PW

Zdjęcie: Nagrodzeni pracownicy

W dniu 2 października br. wręczone zostały pracownikom naszego Wydziału nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne.

Awans naukowy pracownika

Miło nam poinformować, że w dniu 26 września br. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne pracownikowi naszego Wydziału Panu Michałowi Masłowskiemu.
Rada Naukowa Dyscypliny podjęła jednocześnie uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

History and Philosophy of Computing

Obrazek: logo konferencji

Serdecznie zapraszamy na konferencję międzynarodową z cyklu History and Philosophy of Computing (HaPoC-7), która odbędzie się w dniach 18-20 października br. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

obrazek: logo polskiej komisji akredytacyjnej

Z przyjemnością informujemy o pozytywnej ocenie programowej na 6 lat dla kierunku Administracja – na poziomie studiów I. i II. stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Absolutorium

Obraz: Absolwenci uczelni

Dziekan oraz Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić tegorocznych Absolwentów na Absolutorium i uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów.

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. o godz. 16:30 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1

Monografia "Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu. Tom I."

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia pt. "Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu. Tom I. Metodologia badań i podejście badawcze do Wielkiego Resetu" autorstwa pracownika naszego Wydziału dr. hab. Jacka Janowskiego, prof. uczelni.

Kursy języka angielskiego dla wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej

obrazek: plakat działu do spraw szkoleń

Informujemy, że Dział ds. Szkoleń rozpoczyna rekrutację na kursy języka angielskiego dla wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej. Kurs jest bezpłatny, a jego rozpoczęcie planowane jest w październiku 2023 r.

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Działu ds. Szkoleń: szkolenia.pw.edu.pl, i Intranet - Szkolenia i Rozwój.

Wyniki kwalifikacji na studia pierwszego stopnia - 2 tura

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia, na kierunek Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 będą przyjmowane od 04.09.2023 do 06.09.2023 w godz. 9.00-15.00 w pokoju 222 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, przy ul. Plac Politechniki 1, Warszawa.

Międzynarodowe warsztaty pt. "Legal Implications of Disruptive Technology: From AI to Quantum"

Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty pt. "Legal Implications of Disruptive Technology: From AI to Quantum". Wydarzenie organizowane jest przez Akademię Leona Koźmińskiego we współpracy z Uniwersytetem w Palermo, Uniwersytetem Masaryka, Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacją AI LAW TECH.

Druga tura zapisów na studia stacjonarne I stopnia

Chcesz studiować na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych na studiach stacjonarnych I stopnia? Masz taką szansę jeszcze w tym roku.

Rejestracja na kierunek Administracja w ramach drugiej tury będzie otwarta w dniach 1 – 28 sierpnia 2023 roku i odbywać się będzie przez system irk.pw.edu.pl.

Decyzja o zakwalifikowaniu będzie podjęta 1 września 2023 roku.

Przyjęcia na studia I stopnia niestacjonarne oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Dokumenty kandydatów na studia na kierunku Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 będą przyjmowane w dni robocze od 01.08.2023 do 11.09.2023 w godz. 9.00-15.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, przy pl. Politechniki 1, Warszawa.

Dokumenty można składać po potwierdzeniu w systemie IRK dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Wyniki kwalifikacji na studia dostępne będą na indywidualnych kontach w systemie IRK w dniu 18.07.2023 r.

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia, na kierunek Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 będą przyjmowane w dni robocze od 19.07.2023 do 24.07.2023 w godz. 9.00-15.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, przy ul. Plac Politechniki 1, Warszawa.

WEBINARIUM POLSKO-UKRAIŃSKIE Konsolidacja w szkolnictwie wyższym: uwarunkowania i dobre praktyki.

W dniu 11 lipca 2023 r w godz. 13.00 - 15.00 odbędzie się WEBINARIUM POLSKO-UKRAIŃSKIE Konsolidacja w szkolnictwie wyższym: uwarunkowania i dobre praktyki. ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ВЕБІНАР Консолідація у вищій освіті: умови та добрі практики.

Webinarium odbędzie się w języku polskim i ukraińskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023

logo: Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023

Kierunek Administracja prowadzony na naszym Wydziale zajął w tym roku 5. miejsce w Polsce wśród kierunków Administracja. 

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

obrazek: wydziałowy rzecznik zaufania dr. Michał Pręgowski

Decyzją społeczności Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wydziałowym Rzecznikiem Zaufania został wybrany na kadencję 2023 -2027 doktor Michał Pręgowski.

Wydziałowy Rzecznik Zaufania pełni dyżury we czwartki w godz. 14:00-14:45 w sali 228a GG
 michal.pregowski@pw.edu.pl