Aktualności

Podręcznik współautorstwa dra Marka Porzeżyńskiego

Obraz: Okładka podręcznika współautorstwa dra Marka Porzeżyńskiego

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się podręcznik z zakresu prawa informatycznego "Prawo informatyczne i geoinformacyjne", którego współautorem jest Pan Doktor Marek Porzeżyński. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

Zapraszamy do lektury!

Wyniki konkursu OPUS LAP

Obraz: Logo Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS LAP (Lead Agency Procedure) na granty badawcze w ramach współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii. W ramach tego programu finansowanie uzyskał projekt "AMoRe - Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne".

Publikacja współautorstwa dra Tomasza Tyca

Obraz: Okładka publikacji współautorstwa dra Tomasza Tyca

Doktor Tomasz Tyc jest jednym z współautorów raportu pt. Zasoby wodne w Polsce – ochrona i wykorzystanie, który ukazał się  lipcu br. Włączając się w debatę o rozwoju społecznym autorzy objaśniają zarówno zjawiska, jak również mechanizmy, które wpływają na stan wód. Ukazane zostało oddziaływanie różnych sektorów, które w największym stopniu oddziałują na wody powierzchniowe w Polsce: gospodarkę komunalną, turystykę, przemysł, rolnictwo, transport wodny.

Publikacja dra Marcina Rojszczaka

Obraz: „The uncertain future of data retention laws in the EU: Is a legislative reset possible?”

Informujemy, że artykuł autorstwa Pana dr. Marcina Rojszczaka pt. „The uncertain future of data retention laws in the EU: Is a legislative reset possible?” został opublikowany w wolnym dostępie w Computer Law & Security Review (100 pkt).

Zapraszamy do lektury!

Konferencja naukowa: „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”

Obraz: Plakat Konferencji Naukowej

W dniu 18 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja pt. „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”, której tematyka wpisuje się w aktualne dyskusje o możliwościach, ograniczeniach i odbiorze społecznym systemów sztucznej inteligencji, w tym systemów uczących się. Wygłaszane i dyskutowane referaty będą miały charakter interdyscyplinarny - z odniesieniami do informatyki, filozofii, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu, psychologii i ekonomii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Artykuł współautorstwa dr hab. Katarzyny Budzyńskiej i dr hab. Marcina Koszowego

Obraz: Okładka artykułu współautorstwa dr hab. Katarzyny Budzyńskiej i dr hab. Marcina Koszowego

Artykuł współautorstwa dr hab. Katarzyny Budzyńskiej i dr hab. Marcina Koszowego pt. „Associating Ethos with Objects: Reasoning from Character of Public Figures to Actions in the World” został opublikowany w wolnym dostępie w czasopiśmie Argumentation (200 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Monografia dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak

Obraz: Okładka monografii dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak

Monografia pt. „Rozwój praw obywatelskich w świetle polityki migracyjnej państwa polskiego”, Oficyna Wydawnicza PW 2020 r., autorstwa dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak z Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji WAiNS PW jest wynikiem kontynuacji badań Autorki nad statusem prawnym obywateli i cudzoziemców w Polsce.

Zapraszamy do lektury!

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Płatność "spojrzeniem" - uwierzytelnienie płatności a technologie biometryczne mające na celu przybliżenie tematyki płatności z wykorzystaniem biometrii, w tym płatności bez użycia telefonu czy karty płatniczej.

Termin: 27.05.2021 godz. 16:00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

Publikacja dr Moniki Stachowiak-Kudła

Obraz: Okładka publikacji dr Moniki Stachowiak-Kudła

Informujemy, że artykuł Pani dr Moniki Stachowiak-Kudła z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych pt. „Academic freedom as a source of rights’ violations: a European perspective” ukazał się w czasopiśmie Higher Education (140 pkt w dysyplinach naukowych: nauka o kulturze i religii, architektura i urbanistyka; nauka o zarządzaniu i jakości oraz pedagogika).

Zachęcamy do lektury!

Publikacja współautorstwa dra Marcina Rojszczaka

Obraz: Okładka publikacji współautorstwa dra Marcina Rojszczaka

Informujemy, że artykuł współautorstwa Pana dr. Marcina Rojszczaka pt. „Cybersecurity of consumer products against the background of the EU model of cyberspace protection” został opublikowany w wolnym dostępie w Journal of Cybersecurity (140 pkt).

Zapraszamy do lektury!

Wywiad z dr Katarzyną Górniak

Zdjęcie: dr Katarzyna Górniak

Informujemy, że w Biuletynie PW ukazał się wywiad z dr Katarzyną Górniak, socjolożką z WAiNS PW na temat społecznych skutków pandemii COVID-19.

Zapraszamy do lektury!

Publikacja dr. Michała Stelmacha

Obraz: Okładka publikacji dr. Michała Stelmacha

Nowy artykuł dr. Michała Stelmacha „Philosophical Problems and Therapy. Polemic with The New Wittgenstein” ukazał się w czasopiśmie Filozofia (70 pkt.)

Zachęcamy do lektury!

Stypendium im. M.Króla

Uprzejmie informujemy, że do dnia 01.06.2021 br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2021/2022.

Publikacja dr. Franka Zenkera

Obraz: Okładka publikacji dr. Franka Zenkera

Nowy artykuł dr. Franka Zenkera “Newcomb’s problem isn’t a choice dilemma” ukazał się w Synthese (200 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Seminarium Naukowe

Obraz: Plakat seminarium naukowego w dniu 19 maja 2021 roku.

Zespół Badawczy Prawa Publicznego i Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Politykach Publicznych Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminarium naukowe pt. Prawny charakter opłaty legalizacyjnej w związku z nowelizacją Prawa budowlanego.

Termin: 19 maja 2021

Publikacja dra Marcina Rojszczaka

Obraz: Okładka publikacji dra Marcina Rojszczaka

Informujemy, że artykuł Pana dr. Marcina Rojszczaka pt. „Extraterritorial Bulk Surveillance after the German BND Act Judgment” został opublikowany w wolnym dostępie w European Constitutional Law Review (140 pkt).

Zapraszamy do lektury!

Publikacja dr hab. Justyny Łacny, profesor uczelni

Zdjęcie: dr hab. Justyny Łacny, profesor uczelni

Informujemy, że artykuł Pani dr hab. Justyny Łacny, profesor uczelni pt. „The Rule of Law Conditionality Under Regulation No 2092/2020 — Is it all About the Money?” ukazał się w Hague Journal on the Rule of Law (100 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Publikacja dr. Pawła Jarnickiego

Obraz: Okładka publikacji dr. Pawła Jarnickiego

Nowy artykuł dr. Pawła Jarnickiego “Stimmung/Nastrój as Content of Modern Science: On Musical Metaphors in Ludwik Fleck’s Theory of Thought Styles and Thought Collectives” ukazał się w Foundations of Science (140 pkt).

Spotkanie ws. pomocy materialnej

Obraz: Klepsydra na tle kalendarza

Drodzy studenci!

W czwartek, 15 kwietnia 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc materialną w postaci zapomogi.

Publikacja dr Agaty Ferreiry

Zdjęcie: Dr Agata Ferreira

Z przyjemnością informujemy, że artykuł Pani Dr Agaty Ferreira, adiunkta z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych, pod tytułem "The Future of Payments in a Dit-Based European Economy: A Roadmap" znalazł się na liście dziesięciu najlepszych do pobrania prac na stronie SSRN w kategoriach: Bankowość i Polityka Monetarna, Polityka Banków Centralnych, Ekonomia Monetarna, System Finansowy i Instytucje Finansowe.

Publikacja dr Pauli Quinon

Obraz: Okładka publikacji dr. Pauli Quinon

Nowy artykuł dr Pauli Quinon "Cognitive Structuralism" ukazał się w The Review of Philosophy and Psychology (140 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Nasz pracownik dr Marcin Rojszczak uhonorowany nagrodą im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

Zdjęcie: dr Marcin Rojszczak uhonorowany nagrodą im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

Podczas Forum Bankowego, corocznej konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich, wręczono Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego za rok 2020. Nagroda jest przyznawana osobom, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii wyróżniła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

Publikacja dra Marka Porzeżyńskiego z obszaru prawa nowych technologii

Zdjęcie: dr Marek Porzeżyński

W lutym 2021 r. ukazał się artykuł dra Marka Porzeżyńskiego (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych) dotyczący prawa nowych technologii.

Zachęcamy do lektury!

Rekrutacja WAINS ERASMUS + 2021/2022

Zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie informacyjne dotyczące zbliżającej się rekrutacji na wyjazdy zagraniczne z programu Erasmus+

Data: 03 marca 2021
Godzina: 16:30

Publikacje dra Marcina Rojszczaka z obszaru prawa nowych technologii

Obraz: Okładki publikacji dra Marcina Rojszczaka

W styczniu 2021 r. ukazały się dwa artykuły dr. Marcina Rojszczaka (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych) dotyczące stosowania inwigilacji elektronicznej w działalności organów publicznych.

Zachęcamy do lektury!