Aktualności

Stypendium pod choinkę

Logo: Znak skrócony PW

Biuro Komunikacji i Promocji rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń do VI edycji Stypendium pod choinkę. Jest to stypendium przyznawane studentom i doktorantom Politechniki Warszawskiej zaangażowanym w promocję Uczelni oraz budowanie jej pozytywnego wizerunku.

 

Szczegóły oraz regulamin na stronie:
https://www.pw.edu.pl/Stypendium-pod-choinke-2021

KOMUNIKAT

Obraz: Wykrzyknik

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr I) podjęła uchwałę nr 2/2021 w sprawie ustalenia listy kandydatów w wyborach uzupełniających w  grupie wyborczej Bw do Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024

Link: https://www.ans.pw.edu.pl/Wydzial/Wybory-2020-2024

Monografia dra Sebastiana Zielińskiego

Obraz: Okładka monografii dra Sebastiana Zielińskiego

Nakładem wydawnictwa Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy ukazała się monografia autorstwa dra Sebastiana Zielińskiego pt. Prawo do obrony podmiotu zbiorowego.

Zapraszamy do lektury!

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. mojeID, czyli e-tożsamość w usługach komercyjnych i publicznych.

Termin: 26.10.2021 godz. 16:00

Rejestracja: zoom.us/webinar/register/WN_jdKLul4HSc22KXAaqmDGTA

KOMUNIKAT

Obraz: Wykrzyknik

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (okręg nr I) podjęła uchwałę nr 1/2021 w sprawie ustalenia listy kandydatów w wyborach uzupełniających w  grupie wyborczej Bw do Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024

Link: https://www.ans.pw.edu.pl/Wydzial/Wybory-2020-2024

Student as the New European Bauhaus influencer

Obraz: Napis New European Bauhaus

Zaproszenie do dyskusji: "Student as the New European Bauhaus influencer" (26.10.2021)

Studenci funkcjonują w wielu środowiskach przez co mogą wywierać silny wpływ na różne grupy społeczne, kreując nowe ważne idee #NEB jest platformą budowania więzi, aby zapewnić zrównoważony rozwój środowiskowy.

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_cgRTGqplTg6bfe3FRAdipw

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla pracownika Wydziału

Zdjęcie: Medal Komisji Edukacji Narodowej

Minister Edukacji i Nauki uhonorował zasłużonych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W dniu 8 października br. Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wręczył medale pracownikom PW. Z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Pani doktor Dorota Wilkowska-Kołakowska.

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody Jego Magnificencji Rektora

W dniu 1 października 2021 r. wręczone zostały pracownikom naszego Wydziału nagrody Jego Magnificencji Rektora za osiągnięcia naukowe oraz za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych

Logo: Skrócony znak PW

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do wyjazdów na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW.

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych w ramach projektu pn. „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” obejmuje:

Nowa aplikacja programu Erasmus+

Logo: Erasmus+

W dniu 21 września br. uruchomiona została nowa aplikacja programu Erasmus+.

Dzięki aplikacji działającej na systemach Android i iOS studenci będą mogli:

  • otrzymać cyfrową europejską legitymację studencką, aby uzyskać dostęp do usług, muzeów, wydarzeń kulturalnych i specjalnych ofert na uczelni przyjmującej i w kraju,
  • sprawdzić możliwości studiowania i wybierać docelową uczelnię wśród partnerów swojej uczelni, 
  • podpisać online porozumienie o mobilności,
  • dowiadywać się o wydarzeniach i uzyskiwać przydatne informacje o docelowej uczelni.

Monografia współautorstwa dra hab. inż. Mariana Kowalewskiego, profesora uczelni

Obraz: Okładka monografii współautorstwa dra hab. inż. Mariana Kowalewskiego, profesora uczelni

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się książka pt. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji, współautorstwa dr. hab. inż. Mariana Kowalewskiego, prof. uczelni.

Zapraszamy do lektury!

Monografia prof. dr. hab. Marka Maciejczaka

Obraz: Okładka monografii prof. dr. hab. Marka Maciejczaka

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się monografia prof. dr. hab. Marka Maciejczaka pt. Hermeneutyka życia świadomości według Edmunda Husserla.

Zapraszamy do lektury!

Projekt: tandemy językowe

Obraz: Napis Start Your Tandem

Trwają zapisy do projektu, którego głównym celem jest rozwój umiejętności językowych (uczestnicy mogą szkolić znajomość języka: niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, szwedzkiego, norweskiego oraz polskiego) oraz umożliwienie nawiązania nowych kontaktów przez pracowników i studentów uczelni partnerskich konsorcjum ENHANCE

Monografia dra Piotra Wróbla

Obraz: Okładka monografii dra Piotra Wróbla

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia autorstwa dra Piotra Wróbla pt. Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym.

Zapraszamy do lektury!

Zajęcia z języka chińskiego

Obraz: Znak skrócony PW

Instytut Konfucjusza Politechniki Warszawskiej oferuje kusy języka chińskiego dla pracowników i studentów  PW (program kształcenia przygotowuje do egzaminu HSK).

Legitymacje studenckie

Obraz: Skrócony znak PW

Informujemy, że legitymacje studenckie będą ważne do dnia 14 października 2021 r.

Z dniem 7 października 2021 roku rozpocznie się proces przedłużania ważności legitymacji.
Mając na uwadze obecny reżim sanitarny prosimy o przynoszenie legitymacji przez przedstawiciela danego roku studiów do dziekanatu  w dniach 7-14 października 2021 roku  w godz. 9.00-14.00.

Publikacja współautorstwa dra Pawła Jarnickiego

Obraz: Okładka publikacji współautorstwa dra Pawła Jarnickiego

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się książka pt. Ludwik Fleck - mikrobiolog i filozof, współautorstwa dra Pawła Jarnickiego.

Zapraszamy do lektury!

Wyjazdy zagraniczne pracowników Politechniki Warszawskiej - program Erasmus+

Logo: Erasmus+

Informujemy, o możliwości wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ na zagraniczne uczelnie partnerskie. Pracownicy PW mogą wyjechać na wymianę nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT). Na wyjazdy  STT mogą aplikować również pracownicy administracji.

Komunikat nr 2/2021 Rektora PW z dnia 7/09/2021

Obraz: Znak skrócony PW

W związku ze zbliżającym się początkiem roku akademickiego 2021/2022 Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wydał  komunikat o przewidywanym trybie kształcenia w semestrze zimowym.

Kształcenie będzie prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym. Zdalne zajęcia będą prowadzone dla liczebnie dużych grup wykładowych i seminaryjnych, natomiast stacjonarnie zajęcia będą prowadzone we wszystkich pozostałych przypadkach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Program Mobility PW

Obraz: Znak skrócony PW

Na Politechnice Warszawskiej został uruchomiony program Mobility PW.

Program daje możliwość finansowania między innymi wyjazdowych aktywności naukowych doktorantów i pracowników naukowych PW.  W ramach programu przewiduje się finansowanie mobilności t.j.: staże, wizyty studyjne, wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej,  wyjazdy związane z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej, uczestnictwa  w szkołach letnich/zimowych, kursach oraz warsztatach.

Warsztaty z filozofii obliczeń

Obraz: Plakat warsztatów.

W dniach 16-17 września 2021 r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW odbędą się Warsztaty z filozofii obliczeń.

Organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Göteborgu.

 
Tylko online - zarejestruj się przez poniższy link
https://forms.gle/ic17JvkL1XLcXP5G6

Rekrutacja - ważne komunikaty

Zdjęcie: Duża Aula PW

Bieżące komunikaty związane z rekrutacją na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) oraz studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie). 

Konkurs na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Obraz: Napis Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Trwa rekrutacja nauczycieli akademickich PW w ramach konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne (projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”).

W celu uzyskania dofinansowania do planowanego wyjazdu na zagraniczny staż dydaktyczny należy złożyć formularz rekrutacyjny w terminie do dnia 28 lipca br.

Zapraszamy do udziału w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Obraz: Sylwetki Absolwentów
  • Czy zechcą Państwo opowiedzieć młodszym koleżankom i kolegom o swym doświadczeniu?
  • Czy pomogą nam Państwo dowiedzieć się jak Absolwenci PW odnajdują się na rynku pracy?
  • Czy chcą Państwo inspirować Politechnikę Warszawską do rozwoju, by logo PW na dyplomie było symbolem jakości i prestiżu?

Monografia pracowników Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Obraz: Okładka monografii pracowników Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Monografia pt. „Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego” jest rezultatem realizacji zadań w ramach seminarium naukowego i prezentuje zbiór wyników badań prowadzonych przez nauczycieli akademickich Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do lektury!