Aktualności

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021

Obraz: Napis Ważne: Covid-19

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021.

Wydziałowa Rada Samorządu WAiNS

Zdjęcie: Witraż - dach Dużej Auli w Gmachu Głównym PW

Z dniem 20.01.2021 rozpoczęła się kadencja Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w nowym składzie.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym członkom naszego wydziałowego organu samorządu studenckiego za uczestnictwo w życiu Uczelni, za współpracę i działania podejmowane na rzecz studentów, jednocześnie serdecznie gratulujemy nowym jej członkom.

Wyniki II edycji konkursu na granty badawcze Centrów Badawczych POB PW

Ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu na granty badawcze Centrów Badawczych POB PW. Wśród laureatów programu CyberiADa-2 priorytetowego obszaru badawczego „Cyberbezpieczeństwo i analiza danych” jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni. Projekt [Con2Con] From Controversy to Consensus: An Insight into Conflicts in online Public Discourse (Od kontrowersji do konsensusu: Analiza konfliktu w dyskursie publicznym online) uzyskał dofinansowanie w wysokości 170 809,50 PLN na 24 miesiące.

Publikacja dr. Franka Zenkera

Obraz: Okładka publikacji dr. Franka Zenkera

W styczniu b.r. ukazał się artykuł dr. Franka Zenkera (Zakład Filozofii i Etyki w Administracji WAiNS) we współautorstwie z Bin Wang pt. “Slippery Slope Arguments in Legal Contexts: Towards Argumentative Patterns”. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Argumentation  pod adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/s10503-020-09545-9

Zachęcamy do lektury!

Publikacja prof. dr. hab. Andrzeja Biłata

Obraz: Okładka publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Biłata

W grudniu ub.r. ukazał się artykuł prof. Andrzeja Biłata (Zakład Filozofii i Etyki w Administracji WAiNS) pt. “The correctness and relevance of the modal ontological argument”. Artykuł został opublikowany w otwartym dostępie w czasopiśmie Synthese (200 pkt, filozofia) pod adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-020-02908-5

Zachęcamy do lektury!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Obraz: Choinka

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia  wypełniony będzie radością i spokojem,

a rok 2021  niesie sukcesy, pomyślność i szczęście we wszystkich sferach życia

Wyniki konkursu VolkswagenStiftung

Obraz: Logo VolkswagenStiftung

VolkswagenStiftung ogłosiła wyniki konkursu "Sztuczna inteligencja i jej wpływ na społeczeństwo jutra" przyznając finansowanie ośmiu interdyscyplinarnym i międzynarodowym konsorcjom badawczym z obszaru nauk społecznych i technicznych, które zajmują się badaniami konfliktu między sztuczną inteligencją a społeczeństwemVolkswagenStiftung to największa niemiecka agencja pozarządowa przyznająca dofinansowanie projektom badawczym.

Konferencja naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST”

Obraz: Plakat konferencji naukowej „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST”

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska” zapraszają na XI Konferencję Naukową „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.

Wyniki konkursu NCN MINIATURA 4

Obraz: Logo konkursu NCN MINIATURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA. Wśród laureatów jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr Radosław Puchta, który będzie realizował projekt "Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw jako środek wzmocnienia ochrony podstawowych wolności i praw jednostki we Francji" (wartość uzyskanego finansowania: 36 445,00 PLN).

Publikacja dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, prof. uczelni

Obraz: Okładka publikacji dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, prof. uczelni

W listopadzie b.r. ukazał się numer tematyczny czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” pod redakcją dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, pt. „Contemporary Philosophy of Informatics” (https://content.sciendo.com/view/journals/slgr/63/1/slgr.63.issue-1.xml). Jest to przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym z udziałem tak wybitnych filozofów informatyki jak Raymond Turner i Giuseppe Primiero. W numerze znajdują się publikacje kilkorga pracowników naszego wydziału: Zbigniewa Króla, Pauli Quinon, Pawła Stacewicza, Michała Stelmacha i Oleny Yaskorskiej-Shah.

Zachęcamy do lektury!

Złota Kreda 2020 - Laureaci z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Obraz: Logo Złota Kreda

W dniu 16 listopada 2020 r. podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej przedstawiono listę laureatów nagrody Złotej Kredy, którą studenci przyznali nauczycielom akademickim  wnoszącym szczególny wkład w ich edukację

Publikacja dra hab. Piotra Radziewicza, prof. uczelni

Obraz: Okładka publikacji dra hab. Piotra Radziewicza, prof. uczelni

Pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni, opublikował artykuł pt.: Kryzys konstytucyjny i paradygmatyczna zmiana konstytucji w czasopiśmie Państwo i Prawo. W artykule autor broni tezy, że kontrola rozproszona ustaw, którą polskie sądy podjęły w reakcji na kryzys konstytucyjny wywołany „sporem o TK”, wykształciła mechanizm obronny demokracji konstytucyjnej i w konsekwencji prowadzi do zmiany konstytucji.

Zachęcamy do lektury!

Zarządzenie Rektora nr 127/2020 z dnia 02/11/2020

Obraz: Napis Ważne: COVID-19

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.

Szkolenie wstępne BHP dla Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Dział ds. Szkoleń przedstawia informację dotyczącą utworzonych dla naszego Wydziału grup, do przeszkolenia studentów I roku z zakresu BHP.

Szkolenia, Centrum Informatyzacji PW, Ośrodek Kształcenia na Odległość, OKNO

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Dział ds. Szkoleń PW uprzejmie informuje o organizowanych przez Centrum Informatyzacji PW oraz przez Ośrodek Kształcenia na Odległość:

  • bezpłatnych konsultacjach indywidualnych MS Teams – poziom podstawowy (CI PW)
  • bezpłatnych kursach szkoleniowych Moodle – wprowadzenie do pracy z platformą dydaktyczną (OKNO)

Zmiana terminu składania wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19, zostają wydłużone terminy na składanie wniosków o pomoc materialną, wynikających z Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021.

Zapisy na zajęcia JĘZYKA ANGIELSKIEGO [aktualizacja 05.10.2020]

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Informacja dla studentów III semestru studiów I stopnia

Osoba odpowiedzialna za organizację na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:

Zapisy na zajęcia WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Szanowni Państwo,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW w załącznikach przesyła:

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2020/2021

Zdjęcie: Dziekan i Prodziekani WAiNS PW

Życzymy wszystkim członkom naszej wspólnoty akademickiej, aby w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW owocnie realizowali plany, zainteresowania i pasje, a uzyskane osiągnięcia były źródłem Państwa satysfakcji i radości.

Wydarzenia

Następne wydarzenia:

02 Wrz sesja_jesienna