Aktualności

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Spoofing, vishing, phishing… Uwagi w świetle koncepcji otwartej bankowości mające na celu przybliżenie tematyki nadużyć i zagrożeń, jakie pojawiają się  w związku z dokonywaniem płatności zdalnie w kontekście rozwoju najnowszych usług płatniczych.   

Termin: 17.05.2022 godz. 16:00

Link do spotkania: https://zoom.us/

Wyniki konkursu MEiN w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”

Obraz: Nauka dla Społeczeństwa

Wśród laureatów konkursu jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni , który będzie realizował projekt „Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – studium transformacji ku cywilizacji informacyjnej”.

Serdecznie gratulujemy!

Kwota projektu: 1 500 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 24 miesiące

Konkurs ENHANCE Incubator Challenge

Logo: ENHANCE

ENHANCE Alliance stawia dwa wyzwania związane ze sztuczną inteligencją oraz różnorodnością i integracją w Europejskim Obszarze Edukacji. Inicjatywa ta jest zintegrowana z programem ENHANCE Higher Education Innovator i będzie wspierać sześć najlepszych projektów przedstawionych przez zespoły utworzone przez co najmniej dwóch różnych członków ENHANCE Alliance kwotą 210 000 euro.

Międzynarodowa Konferencja "Public Administration challenges in European countries"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyzwaniami, jakie stoją przed współczesną administracją na Międzynarodową Konferencję "Public Administration challenges in European countries" organizowaną przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która odbędzie się on-line w dniu 4 kwietnia 2022 r.

Seminarium Naukowe

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji zaprasza na Wydziałowe Seminarium Naukowe pt. "Współczesne trendy cyberzagrożeń społeczeństwa informacyjnego".

Termin: 29 marca 2022 roku

Dr Agata Ferreira uhonorowana Nagrodą im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

Zdjęcie: Dr Agata Ferreira

17 marca 2022 r. podczas Forum Bankowego, corocznej konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich, wręczono Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego. Za wkład w rozwój prawa nowych technologii wyróżniona została dr Agata Ferreira z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie startowe w projekcie "Argumentacyjny model refrazy"

Logo: "AMoRe: Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne"

W dniach 9-11 marca b.r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW odbędzie się spotkanie startowe w ramach bilateralnego projektu (program OPUS-LAP) pt. "AMoRe: Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne" (nr projektu 2020/39/I/HS1/02861) finansowanego przez NCN oraz przez Swiss National Science Foundation (SNSF).

Link do spotkania: https://zoom.us

Przedłużamy rekrutację na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ do końca marca!

Obraz: Program ERASMUS+

Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2022/2023 odbywa się za pomocą systemu USOS w dniach 8 marca 2022 - 31 marca 2022.

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Dane w grach wideo - możliwości i wyzwania.

Termin: 16.03.2022 godz. 16:00

Rejestracja: https://zoom.us/

Seminarium Naukowe

Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW serdecznie zaprasza na Wydziałowe Seminarium Naukowe dotyczące problematyki mediacji w administracji.

Termin: 8 marca 2022 roku

Porozumienie

Zdjęcie: Podpisanie  porozumienia między Politechniką Warszawską a Naczelną Radą Adwokacką

W dniu 25 lutego br. podpisane zostało porozumienie między Politechniką Warszawską a Naczelną Radą Adwokacką w sprawie współpracy, której przedmiotem będzie między innymi organizacji wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych do studentów na kierunku „Administracja” oraz członków samorządu adwokackiego, wspierania prowadzenia w samorządzie adwokackim badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa, przyjmowania studentów Uczelni na praktyki i staże.

Monografia dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk

Obraz: Okładka monografii  dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk

Nakładem Oficyny Wydawniczej PW ukazała się monografia dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk pt. Argumentacja erystyczna. Analiza logiczna wybranych sofizmatów.

Zapraszamy do lektury!

Monografia współautorstwa dr. hab. inż. Jarosława Zalewskiego, profesora uczelni

Obraz: Okładka Monografii współautorstwa dr. hab. inż. Jarosława Zalewskiego, profesora uczelni

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się książka pt. Modeling of Road Traffic Events, współautorstwa dr. hab. inż. Jarosława Zalewskiego, prof. uczelni.

Zapraszamy do lektury!

Monografia dr Beaty Pachucy-Smulskiej

Obraz: Okładka Monografii dr Beaty Pachucy-Smulskiej

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia autorstwa dr Beaty Pachucy-Smulskiej pt. Rola państwa w kształtowaniu ochrony konsumentów na rynku kredytów hipotecznych po kryzysie finansowym 2007-2011 w świetle przepisów dyrektywy 2014/17/UE.

Zapraszamy do lektury!

ENHANCE MOOC „Responsible Innovators of Tomorrow”

Obraz: Napis Centrum Współpracy Międzynarodowej

RWTH Aachen, nasza uczelnia partnerska w konsorcjum ENHANCE, zaprasza do współtworzenia kursu MOOC „Responsible Innovators of Tomorrow” dla studentów studiów I stopnia.
Tematyka: Digitalization and Artificial Intelligence, Sustainable and Social Innovation, Social Responsibility, Gender and Diversity, Ethics and Impact-Assessment.
Zapraszamy do przesyłania propozycji materiałów do MOOC-a .

Monografia dra hab. Roberta Suwaja, profesora uczelni

Obraz: Okładka monografii dra hab. Roberta Suwaja, profesora uczelni

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia autorstwa dra hab. Roberta Suwaja, profesora uczelni pt. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

Zapraszamy do lektury!

Funkcjonowanie PW od dnia 24 stycznia 2022 r.

Obraz: Wykrzyknik

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zgodnie z decyzją nr 7/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 stycznia 2022 r.,  od 24 stycznia do 22 lutego 2022 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia na PW odbywają się w trybie zdalnym

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych

Obraz: Napis Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do wyjazdów na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW (finansowanie w ramach projektu pn. „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”).

W celu uzyskania dofinansowania do planowanego wyjazdu na zagraniczny staż dydaktyczny prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie do dnia 7 lutego 2022 r.

Monografia dra Marka Porzeżyńskiego

Zdjęcie: dr Marek Porzeżyński

Nakładem Instytutu Wydawniczego EuroPrawo ukazała się monografia opracowana przez dra Marka Porzeżyńskiego pt. Cyberbezpieczeństwo dostawców usług cyfrowych.

Zapraszamy do lektury!

Konferencja międzynarodowa „Philosophy in Informatics VI”

Obraz: Alan Turing

W dniach 16-17 grudnia 2021 r. odbędzie się współorganizowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych konferencja międzynarodowa „Philosophy in Informatics VI”. Temat tegorocznej edycji to “Frontiers of philosophy of computing and information”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Zdjęcie: dr Marek Porzeżyński

Pan doktor Marek Porzeżyński z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych otrzymał stypendium w IV edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Staż będzie realizowany w Keio University (Japonia).

Serdecznie gratulujemy!

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym od dnia 20 grudnia 2021 r.

Obraz: Wykrzyknik

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora PW w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym.

Erasmus+ online information meeting

Obraz: Palec na globusie

Warsaw University of Technology Centre for International Cooperation invites all students interested in participating in Erasmus+ programme to the online information meeting on December 9.

The goal of the meeting is to present the most important issues related to participation in Erasmus+ programme at WUT and reply to all of the questions you may have.

The meeting will be conducted in English.

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+

Obraz: Palec na globusie

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich studentów naszego Wydziału zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne online 7 grudnia.

W trakcie spotkania pracownicy Biura Erasmus+ przedstawią ogólne zasady programu i odpowiedzą na pytania uczestników.

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Tokenizacja pieniądza.

Termin: 07.12.2021 godz. 16:00

Rejestracja: https://zoom.us/